Actueel gebed van Augustinus

03 APRIL 2020

Ook in april moeten u en ik thuiswerken... Dat besef moest wel even landen. Natuurlijk had ik verlenging van maatregelen verwacht. Inmiddels weten we wat het is om thuis te werken. Die ervaringen doen mee als je denkt aan de komende vier weken. Deo volente natuurlijk. Helemaal nu je steeds meer verhalen hoort uit je directe omgeving van mensen die ziek zijn of overlijden.

Deze week mocht ik opnieuw te gast zijn bij Family7. Ik had een getroffen ondernemer meegevraagd om samen te laten horen wat de crisis betekent, welke hulp er is en ook welke troost! Juist nu willen we als RMU solidair, schouder aan schouder, vanuit de Bijbel present zijn voor onze leden, maar ook voor nieuwe leden. Om hen te helpen in nood. Daarom is het belangrijk dat mensen ons weten te vinden.

In de komende periode gaat de RMU ook naar mensen toe. Tijdens de aanstaande feest- en gedenkdagen kunt u via YouTube en vijftal (muzikale) meditaties bekijken/beluisteren. Dit is vanuit de Bovenkerk in Kampen en in samenwerking met vijf verschillende predikanten en organist Sietze de Vries. Benieuwd? Houd onze website en social media in de gaten!

Wat kunnen we in deze weken beter doen dan in Gods aangezicht in het gebed zoeken? We hebben de genade van opmerkzaamheid nodig om in de stilte Gods spreken op te merken. We hebben echter net zo goed genade en wijsheid nodig om te weten welke verantwoordelijkheid we hebben te nemen voor ons werk of onderneming.

Daarom deel ik een even actueel als indringend gebed van Augustinus:

“Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen dat wij gezondigd hebben. En toch zijn wij nog zo hardnekkig. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan?

Maar Heere, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, die de verderfengel deed terugwijken van de woningen van uw volk. Geef ons, almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen, en hoor naar ons geroep voor hen, die lijden en sterven. Gedenk temidden van de beproevingen Uw genade, want Gij hebt geen behagen in de dood van een mens.

Zegen genadig de middelen, die worden aangewend om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen die getroffenen zoeken te genezen en te troosten; ondersteun hen die in pijn en smart verkeren; haast U te herstellen die uitgeput zijn; geef Uw hemelse vertroosting aan allen niet meer genezen zullen. O Heere, doe het, niet om onzentwil, maar opdat deze aarde nog de lof van Uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, die de ongerechtigheden vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost uit het verderf – door Jezus Christus onze Heer, Amen”.

Bron: Augustinus en de Schotse liturgie

Lees hier 5 handreikingen rondom het coronavirus

Lees hier alles over het coronavirus en de gevolgen voor je werk

Lees hier alles over het coronavirus & ondernemers

Lees hier alles over het coronavirus & zelfstandigen

Lees hier alles over het coronavirus & personeel

Laat de RMU meer mensen helpen. Sluit u aan bij de RMU!

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen