Akkoord voor Primair Onderwijs? Prachtig nieuws!

12 DECEMBER 2019

Groot nieuws in de cao-land: er is een cao-akkoord voor het basisonderwijs. Wat vindt Jan Schreuders, manager Dienstverlening RMU, van de inhoud van dit akkoord?

“Het is prachtig nieuws dat er een cao-akkoord voor het basisonderwijs is! Alle werkenden in het primair onderwijs krijgen een reële en substantiële loonsverhoging, en dat hebben ze absoluut verdiend. Belangrijk is ook dat niet alleen de salarissen van de leraren, maar ook die van de schoolleiders en vooral ook die van het onderwijsondersteunend personeel nadrukkelijk verbeteren. Want juist ook de inzet van onderwijsondersteunend personeel is noodzakelijk om een goede school te laten draaien.

Wel een akkoord, maar de acties gaan door…

"Ik erken dat de vraag om structureel meer geld voor het onderwijs nog steeds actueel blijft, zeker met het oog op de lerarentekorten en de handhaving van de kwaliteit van het onderwijs. Maar in ieder geval is deze cao-afspraak een belangrijke investering in het onderwijs en daarmee ook weer een belangrijke stap. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de grote bonden de geplande actiedagen in januari laten doorgaan. Als de bonden zelf aangeven dat staken een ultiem middel is, dan is het nu niet de tijd om naar dat ultieme middel te grijpen. Je loopt dan weg van de tafel waaraan je zojuist met elkaar een goed akkoord hebt gesloten. Waarom dan meteen weer druk op de ketel, terwijl de sfeer van goed overleg aanwezig is?”

Meer weten over de inhoud? Lees het hier: www.rmu.nu/primair-onderwijs

Delen