Basisscholen weer van start

08 MEI 2020

De basisscholen gaan vanaf 11 mei weer gedeeltelijk open. Op initiatief van de RMU is er een onderzoek uitgezet onder mensen die in het onderwijs werken. We onderzochtten hoe leerkrachten en besturen tegen de heropening van de scholen aankijken. Dat leverde interessante inzichten op.

Enkele hightlights

1. Reformatorische scholen en leerkrachten hebben maatwerk nodig om herstart vorm te geven.
2. Besmetting en het niet haalbaar zijn van de 1,5 meter afstand de grootste risico’s bij het heropenen van de scholen.
3. Knelpunten van het huidige thuisonderwijs zijn vooral de druk op gezinnen en geen zicht op de ontwikkeling van kinderen en leerlingen.

Hier kunt u meer lezen over de uitkomsten van dit onderzoek

We hebben daarom het kabinet geadviseerd om scholen alle ruimte te bieden deze herstart naar eigen inzicht vorm te geven. Daarnaast zijn de scholen geadviseerd om met maatregelen de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Ook hebben we adviezen en handvaten voor de medezeggenschapsraden opgesteld. Deze zijn inmiddels richting het basisonderwijs en het voorgezet onderwijs verzonden.

Hartelijke waardering

Mensen die in het onderwijs werken hebben een vitaal beroep en zijn van cruciaal belang. Hun inzet en betrokkenheid maken het verschil om leerlingen te vormen en voor te bereiden op de toekomst. We spreken onze hartelijke waardering en ons respect uit voor wat onderwijsgevenden geven. Er is afgelopen tijd veel werk verzet om het onderwijs op afstand vorm te geven. En de laatste weken is er ook veel gedaan om als basisscholen weer gedeeltelijk te kunnen starten op 11 mei. Bedankt voor jullie enorme inspanningen hiervoor!

Bid en werk

Het is niet alleen nodig de handen te wassen en uit de mouwen te steken, maar bovenal ook de handen te vouwen. Bid en werk. Het is nu ook tijd om de handen in één te slaan en een vuist te maken om samen de uitdaging van het heropenen van onze scholen aan te gaan. Wees solidair en help elkaar. We leven in een veelzeggende tijd waarin ook het onderwijs is stil gezet. Wat de toekomst brengt weten we niet. Wij zijn sámen verantwoordelijk. Laten we die verantwoordelijkheid nemen in de belijdenis dat de HEERE regeert! Biddend om de juiste lessen uit deze crisis te  leren. Smekend om Zijn zegen. Dan staan we niet met lege handen.

Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen