Belangrijk: Nieuwe regeling werktijdverkorting!

18 MAART 2020

Met ingang van 17 maart is de bestaande regeling werktijdverkorting door de minister van sociale zaken ingetrokken. Uitvoering van de regeling was gekoppeld aan een WW-uitkering voor werknemers. Het beroep op deze regeling heeft door het Coronavirus zo’n hoge vlucht genomen (het gaat inmiddels om 750.000 werknemers) dat de regeling onuitvoerbaar is geworden en niet meer de hulp bood die nu nodig is.

Met onmiddellijke ingang treedt daarom een nieuwe regeling in werking: de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Deze regeling maakt het mogelijk om werkgevers snel financieel tegemoet te komen. In feite neemt de overheid 90% van de loonkosten over! 10% moet door de werkgever betaald worden. Werknemers moeten 100% salaris behouden. Lopende aanvragen voor werktijdverkorting die nog niet zijn afgehandeld, worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling. Binnen twee weken na 17 maart is bekend hoe op de nieuwe regeling een beroep kan worden gedaan.

De regeling (waaraan wordt gewerkt) komt er als volgt uit te zien:

  • In aanmerking komen werkgevers die te maken hebben met een te verwachten omzetverlies van tenminste 20%
  • Het UWV betaalt een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom (gerelateerd aan het daadwerkelijke omzetverlies)
  • De regeling ziet met terugwerkende kracht op omzetverlies vanaf 1 maart 2020
  • Op korte termijn betaalt het UWV aan de aanvrager een voorschot uit van 80% van de aangevraagde loonsom
  • De regeling duurt drie maanden en kan één keer met drie maanden worden verlengd
  • Voorwaarde is dat de werkgever 100% van het loon aan zijn werknemers doorbetaalt
  • Een andere voorwaarde is dat de werkgever geen werknemers ontslaat op grond van bedrijfseconomische redenen.
  • De regeling ziet op de loonkosten van alle werknemers, dus ook op de werknemers met een flexibel contract

De komende twee weken wordt er op het ministerie en bij het UWV met man en macht gewerkt om de regeling juridisch in elkaar te zetten en een uitvoeringsapparaat op te bouwen. De minister heeft gezegd dat binnen twee weken een en ander moet functioneren. Wij berichten u verder zodra er meer bekend is. Houd daarom de RMU-site goed in de gaten zodat u de meest actuele informatie hebt.

Uitstel belastingbetaling
Ondernemers kunnen drie maanden uitstel van belastingbetaling krijgen als zij door de Coronacrisis in problemen zij gekomen. Uitstel kan gevraagd worden door middel van het schrijven van een brief aan de Belastingdienst.
De belastingdienst zal direct bij ontvangst van de brief alle invorderingsmaatregelen stil leggen. Daarmee is dus feitelijk direct uitstel van belastingbetaling verleend. De aanvraag is dus heel soepel en eenvoudig. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps- loon- en omzetbelasting. Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen vervallen. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar (bijna) 0%.

De RMU is er voor u!
De RMU is er om u te helpen. In deze crisis staan we zij aan zij. Om onze handen te vouwen, te wassen en de mouwen op te stropen. Ook om als christenen onze stem te laten horen over arbeid en beroep in de samenleving. Wilt u ons ook helpen om anderen te helpen nu onderneming, bedrijf en banen onzeker zijn geworden.? U kunt al helpen door deze informatie met anderen te delen en hen te wijzen op de RMU: www.rmu.nu. Graag helpen we u telefonisch of per mail verder om uw vragen over werk en inkomen te beantwoorden!

Heeft u verdere vragen over de nieuwsbrief, of wilt u advies over uw persoonlijke situatie? Neem dan snel contact met ons op: 0318-543030 of via info@rmu.nu.

Naar de overzichtspagina Corona & Ondernemers

Laat de RMU meer mensen helpen! Sluit u aan bij de RMU!

 

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen