Bijbelstudie Week #18

28 APRIL 2020

Door God geleid en vastgehouden?

Lezen

Psalm 73 : 21 – 28 https://www.statenvertaling.net/bijbel/psal/73.html

Intro

Heb je dat ook wel eens? Dat je niet begrijpt waarom iets gebeurt? Onbegrip, wrevel en frustratie kunnen dan maar zo opkomen. En soms houd je het niet binnen en komt het er uit. Dat onvoorstelbare of die pijn. De herinnering aan onrecht of verdriet het kan maar zo rauw gevoeld worden als je iets leest of ziet. Asaf had dat ook.

Uitleg

Asaf gaat met zijn onbegrip en vragen naar God. Hij benoemt zijn moeite en onbegrip. Open legt hij neer wat hij ziet en wat dat aan gedachten en gevoelens oproept. Hij deelt ook zijn geleerde les. Er zit een keer in deze psalm. Het onderwijs in Gods huis en het einde van de goddelozen openen zijn ogen. In vers 17 lees je daarover. Onderwijs geeft een gezegend inzicht. En de geleerde lessen geeft Asaf ook aan ons door. Lessen die zo actueel zijn. 


In vers 23 geeft hij aan waar hij het steeds weer zal zoeken. Bij U! Hij zegt ook waarom: Gij hebt mijn rechterhand gevat. Asaf is niet alleen en krijgt hulp en steun van God. Hij wordt vastgehouden. Gods hand leidt hem (vers 24) tot het einde toe. En dan is niet alles voorbij maar “zult Gij mij in heerlijkheid opnemen.” Over perspectief gesproken.

Daarom breekt er ook een jubel door. In vers 25 zegt Asaf Wie heb ik op gelijke hoogte met U staan? Als het al zou kunnen om naast God in de hemel een ander te hebben die net zoveel vertrouwen zou moeten ontvangen. Ook op de aarde is er niet iemand gelijk aan God. Asaf roemt in God alleen. Het is een belijdenis. In het 26-ste vers zegt hij: “Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten, en mijn Deel in eeuwigheid.”

Welk les neem jij mee voor jezelf?

Toepassing

Asaf wijst ons op de Bron waarvan we het mogen en moeten verwachten. In al onze kleinheid en nietigheid mogen we als onwetende en zondige mensen het zoeken aan zijn voeten. Ook nu we niet meer in Gods heiligdom samen kunnen komen. Psalm 73 spreekt helder en wijst ons de weg in en door deze crisis heen. Als we die les werkelijk leren, is er winst. Dan gaan we niet alleen door het leven.

Bemoediging

Als het zicht je ontnomen wordt in deze crisis, weet dan dat je zelf met je moeite, niet weten en moedeloosheid bij God terecht kunt. Hij leeft en geeft vastheid. Deze Rotssteen is werkelijk te vertrouwen en geeft ook in crisistijd wat nodig is.

Wat geeft jouw vastheid in deze crisistijd? Is dat een zegen van God te noemen?

Ga niet alleen door het leven

Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar.

Laat Eén u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar!

Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween,

en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!

 

Welzalig, die 't ervaren, dat Hij hun alles is;

dan kennen z' in gevaren bezorgdheid noch gemis.

Hij draagt dan in Zijn armen, door alle nood hen heen.

Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

Wie steunt op Zijn ontfermen, is nooit alleen!

 Jan Kloosterman
Jan Kloosterman is Raad van Bestuur bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Kloosterman een mail: reageren@rmu.nu.
Delen