Bram (58) ineens zonder baan door corona

21 APRIL 2020

Voor sommige mensen betekent de coronacrisis nu al het einde van hun baan. Zo ook voor Bram Tebrugge (58) uit Leiden, die werkzaam was als verdeler op de bloemenveiling. Alle flexwerkers zijn naar huis gestuurd. "Dat voelt tegengesteld aan van wat je wilt: aan de slag."

Wat is er precies gebeurd?

De afgelopen weken ben ik noodgedwongen thuis geweest. Op 16 maart heb ik mij ziek moeten melden vanwege klachten die verband kunnen hebben met het coronavirus. Drie dagen later werd het uitzendcontract bij de bloemenveiling Royal Flora Holland opgezegd. Het werd op mijn laatste werkdag pijnlijk duidelijk wat een dramatische impact het coronavirus had. De doordraai van de bloemen in Aalsmeer was op mijn laatste werkdag al ongekend groot. Een heftige impact voor de bloemensector. Mijn inkomen viel weg.

De verwerking van mijn ziekte en het werken aan mijn ziektemelding heeft me goed beziggehouden. Je staat ineens stil. Het vroege ritme van de veiling valt weg. De vraag is voor mij: hoe en wanneer zul je weer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt?

Hoe voelt dit voor u?

Beroerd. Je bent ziek volgens de richtlijnen van de overheid, terwijl je in gewone omstandigheden een andere afweging kunt maken. Nu blijf je thuis vanwege de bescherming van anderen, terwijl dat het eigen inkomen tot nul brengt. Het uitzendbureau kwam nog met een andere optie en later alsnog met het veilingwerk. Dit kon ik door mijn ziek-zijn niet aannemen. Dat voelt tegengesteld aan van wat je wilt: aan de slag.

Wat nu?

Ik ben op dit moment in afwachting van de aanmelding van mijn ziekte door de werkgever, het uitzendbureau. Ik snap heel goed dat dit aan hun kant ook een lastig, financieel probleem is. Alle flexwerkers zijn in eerste instantie bij de veiling ontslagen. De handel in de siersector heeft een flinke knauw gekregen. Of ik op korte termijn in Rijnsburg of Aalsmeer minstens weer een dag- en werkritme zal op kunnen bouwen, betwijfel ik. Er is een grote terugloop in de handel en dat raakt direct de logistieke kant.

"Steun de lokale bloemenzaak, de kweker.
Koop regelmatig een bloemetje of plantje."

De aloude slogan: ‘Neem vaker een bloemetje mee’ is actueler dan ooit. Wie de financiële mogelijkheden heeft, zou ik zeggen: steun de lokale bloemenzaak, de kweker. Koop regelmatig een bloemetje of plantje. Het geeft tegelijk fleur in uw huis.

Wat vindt u van het coronavirus in Bijbels perspectief?

Het coronavirus is ongetwijfeld een roepstem. Maar dan een roepstem van God die ons tot bezinning moet en mag brengen. Ds J. IJsselstein gaf dat in één van zijn podcasts mooi aan: God róept!’ Tot kerkleden allereerst. Een roep gericht op ons behoud. Maar weten mijn buren dat ik dat voor hen en voor mezelf het meest wezenlijke vind? Waar maak ik me druk om? Een prettig leventje hier met al het nuttige en nodige van hier? Of zie ik nu pas de bloemetjes tussen het gras, de vogels in de heg, de mens naast mij in de straat, en het wenkend perspectief van de wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Het virus zie ik meer als een roep naar ons als christenen, om duidelijk te maken wat je drijfveren zijn. Leef ik voor het hier en het nu? Of leef ik vandaag in het hier en voor het straks?

Hoe zoekt u concreet de balans tussen het nemen van uw eigen verantwoordelijkheid en het overgeven in de handen van de Heere God?

Ik probeer de richtlijnen van de overheid na te leven. Ik houd in de gaten of ik weer aan de slag kan. Ondertussen zoek ik naar een zinvolle en passende besteding voor mijn dagelijks werkzaamheden. Mijn Linked-in profiel is vindbaar.

Overgeven is ook loslaten. Loslaten wat ik zelf niet kan veranderen. God heeft voor ieder zijn werk, taak en plek. Zekerheden van baan en inkomen vallen duidelijk om, terwijl dat voor deze tijd ook zo was.

"Overgeven is ook loslaten.
Loslaten wat ik zelf niet kan veranderen.
God heeft voor ieder zijn werk, taak en plek."

Twee jaar terug kreeg ik van een ouderling het gebed van de Amerikaanse theoloog Reinhold Niebuhr aangereikt. Een prachtig gebed, een gebed om kalmte, om rust. In het Engels bekend als de ‘Serenity Prayer’. Het gebed is toepasbaar in allerlei situaties en gebeurtenissen. Ook zinvol om de blik op je eigen persoon en functioneren onder de ogen te nemen. En in een crisis als deze is het mogelijk helpend. Verantwoordelijkheid en overgave vind je mijns inziens terug in dit gebed:

‘God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil te kennen.’

Lees hier 5 handreikingen rondom het coronavirus

Lees hier alles over het coronavirus en de gevolgen voor je werk

Lees hier alles over het coronavirus & ondernemers

Lees hier alles over het coronavirus & zelfstandigen

Lees hier alles over het coronavirus & personeel

Laat de RMU meer mensen helpen. Sluit u aan bij de RMU!

Delen