Help! Mijn pensioen onder druk!

04 JULI 2019

Een nieuw pensioenakkoord, nieuwsberichten over moeilijkheden bij pensioenfondsen. De RMU legt u uit wat er aan de hand is en wat dit mogelijk voor u kan betekenen.

Waarom dreigt er korting op de pensioenen?

Door de lage rentestand en dalende aandelenkoersen de afgelopen maanden zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen tot onder de 100% gedaald. De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gedaald van 107% naar 104%. Als gevolg hiervan dalen ook de beleidsdekkingsgraden. Pensioenfondsen die al vanaf 2015 een te lage beleidsdekkingsgraad hebben kunnen daardoor in 2020 voor de verplichting komen te staan om te korten op de pensioenen.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan of er voldoende geld beschikbaar is om alle huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Onder de huidige wetgeving moeten pensioenfondsen korten op de pensioenen als hun beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden) gedurende vijf opeenvolgende jaren onder de 104,2% blijft.

Gaat er echt gekort worden?

De beleidsdekkingsgraad op 31 december van ieder jaar bepaalt of er op de pensioenen gekort moet worden. De minimum beleidsdekkingsgraad is in het pensioenakkoord van afgelopen maand verlaagd naar 100%. De grootste dreiging van het korten op de pensioenen lijkt daarmee te zijn afgekeerd. Maar de pensioenfondsen PME (Metalektro) en PMT (Metaal & Techniek) dreigen voor de vijfde opeenvolgende keer onder de minimum beleidsdekkingsgraad van 104,2% te komen. De beleidsdekkingsgraden van deze fondsen waren in mei 2019 respectievelijk 100,2% en 101,2%. Ook de pensioenfonds PFZW en ABP zitten in de gevarenzone, maar die hebben nog wat meer tijd om zich te kunnen herstellen.

Wie worden er gekort op het pensioen?

Als pensioenfondsen moeten korten doen zij dit bij alle deelnemers in gelijke mate, maar deelnemers die de pensioenleeftijd bijna bereikt hebben worden het meest gekort. Deze begint namelijk met een pensioen op basis van middelloon dat twintig procent minder waard is en ziet voorlopig geen verhoging. Ook zal hij/zij teruggaan naar 50 – 60 % van het laatst verdiende loon. Deelnemers die al gepensioneerd zijn zullen de korting meteen al voelen.

Hoeveel wordt er gekort op het pensioen?

De korting op het pensioen hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Is zo’n korting echt nodig?

Daarover zijn de meningen verdeeld. De werkelijke rendementen van pensioenfondsen zijn hoger dan de rekenrente, en de pensioenfondsen hebben voldoende geld in de kas. De Nederlandse Bank wijst er op dat pensioenfondsen zich niet rijk moeten rekenen. De rente is al jaren aan het dalen en de rendementen die in het verleden behaald zijn bieden geen enkele garantie dat die ook in de toekomst gehaald zullen worden. Vandaar dus de strenge rekenregels.

Lisette Strokap
Lisette Strokap is juridisch medewerker bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Lisette Strokap een mail: reageren@rmu.nu.
Delen