Hoe verder met Wet BIG II?

12 SEPTEMBER 2019

Er is veel commotie ontstaan over de zogenoemde Wet BIG II. Terecht, want dit raakt veel verpleegkundigen. Reden waarom de RMU dit onderwerp al sinds vorig jaar volgt. Ook komen er steeds meer vragen van onze leden. Hoe nu verder?

Inmiddels heeft de commotie ertoe geleid dat minister Bruins (Medische Zorg) een verkenner heeft aangewezen, om te bezien hoe het verder moet met deze wet.

Vanuit de RMU is rechtstreeks contact opgenomen met deze verkenner, de heer Alexander Rinnooy Kan. Hij heeft aangegeven eerst met de direct betrokken organisaties en actiegroep te gaan spreken. Maar we hebben met hem afgesproken dat ook de RMU haar visie bij hem zal aanleveren. Hij zal daar kennis van nemen en zo nodig nader contact met ons hebben.

De RMU heeft haar leden om input gevraagd door middel van een enquête om zo zicht te krijgen op de ervaring en beleving van de direct betrokkenen. Dit kan de RMU ook helpen om niet alleen afwijzend te reageren, maar ook een richting te geven voor vervolgstappen.

Lees ook het vervolg: RMU stuurt brief naar verkenner BIG II.

Delen