Kijk mee: deel twee met ds. J.A. Westrate online

01 JUNI 2020

Het programma in deze video is:

  • Improvisatie over psalm 16
  • Lezing van psalm 108 en naar aanleiding daarvan een aantal meditatieve gedachten
  • Improvisatie psalm 108

 

 

Boodschap in deze video

De uitstorting van Gods Geest is hoop- en moedgevend omdat God regeert en door gaat met Zijn werk. Over solidariteit gesproken! Hij wil helpen in nood. Dat doet God ook door handen van mensen heen. Solidariteit betekent omzien naar elkaar. Juist als er zorgen zijn en nood is. Voor die solidariteit staat de RMU. Als er problemen in werk, beroep of het bedrijf zijn, weet dan dat we graag met u meedenken en u helpen.

Dat is tegelijk een spiegel voor ons allemaal. Wie bent u persoonlijk voor een ander? Hoe krijgt de hulp aan anderen door u handen en voeten?

Wat doet de RMU voor mij in deze crisistijden?

De RMU staat naast u en jou met een goed juridisch advies of met coaching. Beiden zijn nodig als het werk verandert of als je je baan verliest. Ook voor ondernemers zijn we er als er problemen zijn omdat de omzet weggevallen is of omdat er juridische vragen zijn. En als je een switch in je loopbaan overweegt of moet maken, is coaching vaak helpend. Dat alles doen we op weg naar het nieuwe normaal. De vraag is welk ‘nieuw normaal’ we dan bedoelen. Zijn dat ongeveer 17 miljoen Nederlanders die het nieuwe normaal met elkaar zo goed en gezond mogelijk oppakken door zich aan de afspraken te houden? Of is het nieuwe normaal een weg met God in biddende afhankelijkheid van Hem? Om Hem als Heere en Koning te erkennen?

En er zijn meer vragen te stellen bij wat het ’nieuwe normaal’ is. Is het nieuwe normaal doorgaan met dezelfde consumptievraag? Gaan we in het nieuwe normaal op dezelfde manier om met flexwerkers (de groep die misschien wel het hardst geraakt is door de crisis)? Waar kunnen werkenden op terug vallen in tijden van crisis? Welke collectieve voorzieningen zijn daarvoor nodig? Vragen genoeg en daarover denken we bij de RMU na.

Hoe helpt de RMU mij?

Dat meedenken doen we persoonlijk maar ook door maatschappelijk onze stem te laten horen. Vanuit een open Bijbel rondom de thema’s werk en beroep. Houd ons op de digitale kanalen in de gaten om te horen en lezen wat onze boodschap is. En: overweeg het RMU-lidmaatschap eens. Daarmee heb je zelf goede hulp rondom arbeid en beroep als het nodig is. En als tweede maakt u het mogelijk om anderen door ons te laten helpen. Als derde maak je met een lidmaatschap mogelijk om gevraagd en ongevraagd in het maatschappelijk debat te laten horen waar we als christenen voor staan. Een heldere stem vanuit onze identiteit rondom werk en beroep. Helpt u ons met een lidmaatschap om anderen te helpen? Alleen samen zijn we solidair.

De RMU helpen? Sluit u aan als lid van de RMU!

Delen