Mona Keijzer ontvangt RMU-nota

12 DECEMBER 2019

De RMU heeft donderdag 12 december 2019 de RMU-arbeidsvoorwaardennota 2020 gepresenteerd. Staatssecretaris Mona Keijzer nam vanmiddag het eerste exemplaar van Visie ’20, de publieksversie van deze nota, in ontvangst van RMU-voorman Peter Schalk. In een rondetafelgesprek sprak een delegatie van RMU-leden met de staatssecretaris van Economische Zaken over actuele thema’s op de arbeidsmarkt.

Fotograaf: Dirk Hol

RMU-bestuurder Peter Schalk: “Het spant tussen generaties. We zien ouderen die zich, ondanks het pensioenakkoord, zorgen maken om hun pensioen. Of ouderen met een zwaar beroep die niet weten hoe ze de AOW-leeftijd moeten bereiken. Aan de andere kant zien we de toegenomen druk op jongeren: de druk om te presteren, de moeite om een vast contract te krijgen, en de lange zoektocht naar een betaalbaar huis. Bij alle generaties zie je toenemende werkdruk en onzekerheid, maar opvallend veel jonge mensen kampen met burn-outs.”

Nederland op slot door klimaat

Schalk: “Het spant ook op de arbeidsmarkt: veel sectoren worstelen met personeelstekorten. Maar voor hoelang? De ene na de andere sector wordt getroffen door allerlei wettelijke belemmeringen. Nederland raakt op slot door de klimaatdiscussies rond CO2, stikstof dat uit de PAS loopt en grondwerken die te maken hebben met PFAS. De signalen liegen er niet om: ontslagen dreigen, terwijl er werk genoeg is. En natuurlijk, het klimaat is belangrijk, de zorg voor de aarde gaat ook ons aan. Maar dat moet wel realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn.”

Belangrijkste voorstellen

De RMU biedt in de arbeidsvoorwaardennota een pakket van concrete maatregelen voor de arbeidsmarkt en op het terrein van arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de belangrijkste?

1. Zet in op duurzame arbeidsrelaties

Dat betekent een evenwichtig en zorgvuldig ontslagrecht, regulerend optreden tegen doorgeschoten flexibilsering, een voortvarende aanpak van schijnzelfstandigheid en het vormgeven van solidariteit middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenopbouw voor zzp’ers.

2. Stimuleer scholing met een leerrechtensysteem

Veel beroepen veranderen door robotisering en digitalisering, vooral die van lager opgeleiden. Willen zij werk behouden, dan moeten ze bijblijven in hun vakgebied óf makkelijk de overstap kunnen maken naar beroepen waar meer vraag naar is. Om scholing te stimuleren, pleit de RMU voor een leerrechtensysteem zodat iedereen gedurende zijn loopbaan scholing kan volgen.

3. Geen looneis, maar een loonwens van 3,5 procent

Afgelopen jaren bloeide de economie volop, was er werk in overvloed en maakte bedrijven hoge winsten. Desondanks bleven de loonstijgingen gematigd. Daarom vindt de RMU het verantwoord om de lonen komend jaar met 3,5 procent te laten stijgen. De RMU hanteert geen looneis, maar gaat uit van een loonwens. De vakorganisatie kijkt bij cao-onderhandelingen goed naar de draagkracht van bedrijven en sectoren.

Meer weten?

Delen