Noodpakket ondernemers is mijlpaal

01 APRIL 2020

Lees hier wat Jan Schreuders in het Reformotorisch Dagblad (1 april 2020) zegt over het noodpakket van de overheid voor ondernemers. 

„Een historisch besluit”, noemde vakbond CNV het dinsdag gepresenteerde pakket overheidsmaatregelen voor het door de coronacrisis geteisterde bedrijfsleven. De reformatorische vakorganisatie RMU spreekt eveneens van een mijlpaal in de geschiedenis.

Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU, kan geen enkel voorval in de Nederlandse geschiedenis noemen dat lijkt op dit steunmaatregelenpakket van de overheid. „Sterker nog, in de hele West-Europese geschiedenis is zoiets nog nooit vertoond.”

Wat de huidige economische situatie zo uniek maakt, is dat de aanbodkant is weggevallen. „Dat is ook het grote verschil met de Marshallhulp, toen de Amerikanen net na de Tweede Wereldoorlog geld staken in de opbouw van de Europese economieën. Toen moest alles worden opgebouwd, nu moet een staande economie overeind worden gehouden.”

Het Nederlandse bedrijfsleven moet volgens Schreuders „in leven worden gehouden” totdat de crisis voorbij is. „De Nederlandse economie is feitelijk een patiënt die aan het infuus ligt. Als de patiënt weer op eigen benen kan staan, wordt het infuus verwijderd. Daarom neemt de overheid voor een maand of drie de loonkosten over. Want de vraag naar diensten en producten is er nog steeds, alleen zijn veel bedrijven nu niet meer in staat om te produceren. De overheidshulp is puur bedoeld om deze periode door te komen.”

Schreuders weet niet hoelang de Coronacrisis zal aanhouden, maar Nederland zal na deze periode hoe dan ook in een recessie belanden. „De overheidssteun, dat infuus, geeft bedrijven veel rust. Het is in die zin ook een mooie maatregel. Toch zullen er ondernemingen zijn die het uiteindelijk niet gaan redden. Bedrijven zitten natuurlijk niet alleen met personeelskosten, maar de huurkosten van het pand gaan natuurlijk ook gewoon door. En zo zijn er wel meer kostenposten die nu door blijven lopen.”

Als de crisis over zijn hoogtepunt heen is, zal het economische leven mondjesmaat worden hervat, verwacht Schreuders. „Nu zijn we nog solidair met elkaar en heerst er een gevoel van verbinding. Maar de vraag is of dat na de crisis ook zo zal zijn. Hebben we ook dan nog oog voor elkaar en voor de zwakkeren in onze samenleving?

De overheidssteun is niet blijvend, maar Schreuders hoopt wel op een blijvende gedragsverandering in de maatschappij. „Voor de crisis ging het vaak over duurzaamheid. Maar duurzaamheid heeft ook een sociale kant. Hoe gaat een werkgever bijvoorbeeld met zijn werknemers om? Rentmeesterschap komt niet alleen tot uiting in de vorm van zorgdragen voor de schepping, maar ook in het contact met de ander.”

Bron: Reformatorisch Dagblad

Lees hier 5 handreikingen rondom het coronavirus

Lees hier alles over het coronavirus en de gevolgen voor je werk

Lees hier alles over het coronavirus & ondernemers

Lees hier alles over het coronavirus & zelfstandigen

Lees hier alles over het coronavirus & personeel

Laat de RMU meer mensen helpen. Sluit u aan bij de RMU!

Delen