Ontslagvergoeding langdurig zieke werknemers

10 DECEMBER 2019

Bent u langdurig ziek (meer dan twee jaar) en bent u nog steeds in dienst van uw werkgever terwijl u niet meer werkt? Houdt uw werkgever u op papier in dienst en gaat hij niet over tot ontslag? Dan volgt hier belangrijke informatie voor uw rechtspositie.

Mogelijk heeft u het al meegekregen: de kogel is door de kerk wat betreft het recht op een ontslagvergoeding voor werknemers die twee jaar ziek zijn geweest. Voor de goede orde: dat recht bestond al, maar er waren nogal wat werkgevers die gewoonweg niet tot ontslag van hun zieke werknemer overgingen. Zij hielden het dienstverband met hun zieke werknemers “slapend”.

En dat was nou niet bepaald wat de wetgever voor ogen stond. Die wilde dat ook werknemers die wegens langdurige ziekte ontslagen werden altijd recht zouden hebben op de transitievergoeding. Dat recht werd echter in grote getalen om zeep geholpen door het ontwijken van ontslag. Om hier wat aan te doen, heeft de wetgever een compensatieregeling in het leven geroepen: de werkgever kan de betaalde transitievergoeding vanaf 2020 met terugwerkende kracht gecompenseerd krijgen van het UWV, uit het algemene werkloosheidsfonds.

Veel ondernemers hadden zoiets van: eerst zien en dan geloven, en durfden het niet met de compensatieregeling te wagen. Inmiddels heeft de Hoge Raad de knoop doorgehakt. Op grond van een juridische constructie is een werkgever verplicht is mee te werken aan het ontslag van zijn langdurig zieke medewerker. De werkgever krijgt de ontslagvergoeding vervolgens weer terugbetaald door het UWV.

Concreet betekent dit het volgende. Indien u langer dan twee jaar ziek bent en het dienstverband met uw werkgever is nog niet beëindigd (niet door uw werkgever en niet door u zelf), dan kunt u in principe richting uw werkgever er aanspraak op maken dat hij het dienstverband met u beëindigt en aan u de transitievergoeding betaalt. U dient daarvoor een verzoek bij de werkgever neer te leggen. Dat verzoek moet in principe worden gehonoreerd. Gaat uw werkgever niet op uw verzoek in, dan heeft u recht op een schadevergoeding die gelijk is aan de hoogte van de transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt globaal 1/3 maandsalaris (met vakantiegeld en vaste toeslagen) per gewerkt dienstjaar bij de werkgever.

Een uitzondering op deze hoofdregel kan gelegen zijn in de omstandigheid dat er een reëel perspectief bestaat dat de werknemer binnen afzienbare tijd weer zijn werkzaamheden, of passende werkzaamheden, kan oppakken, en dat het om die reden niet in het belang van de werkgever is om tot ontslag over te gaan.

Heeft u advies nodig, of hulp bij het aanspraak maken op de transitievergoeding? Bel met het algemene nummer van de RMU en onze juridisch medewerkers staan u direct te woord.

Jan Schreuders
Jan Schreuders is manager Dienstverlening en coƶrdinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Jan Schreuders een mail: reageren@rmu.nu.
Delen