Oud-voorman RMU Peter Schalk ontvangt lintje

24 APRIL 2020

Eerste Kamerlid Peter Schalk is gedecoreerd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Naast zijn senatorschap heeft Schalk (58) zich in het bijzonder ingezet als bestuurder van christelijke vakorganisatie RMU, waar hij eind 2019 na 25 jaar afscheid nam. Burgemeester Kats uit zijn woonplaats Veenendaal heeft Schalk op vrijdag 24 april 2020 op digitale wijze verrast met deze decoratie. Vanwege de coronamaatregelen zal de officiële uitreiking op een later moment plaatsvinden.

De aanvragers van het koninklijke lintje, waarvoor de RMU het initiatief heeft genomen, willen Schalk van harte feliciteren met deze koninklijke onderscheiding en zien ernaar uit om getuige te zijn van het opspelden van bijbehorende versierselen.

Ton de Jong, voorzitter Raad van Toezicht RMU: “We zijn blij en dankbaar dat Peter Schalk wordt gedecoreerd. Dat is niet in minst vanwege zijn grote inzet als Raad van Bestuur van de RMU in de afgelopen ruim 25 jaar. Hij heeft de RMU mede gebracht tot waar ze nu staat: een duidelijk principieel herkenbare ledenorganisatie, midden in de maatschappij. Onvermoeibaar heeft hij zich met Gods hulp ingezet als belangenbehartiger voor de reformatorische gezindte, bijvoorbeeld rondom gewetensbezwaren en de zondagsrust.”

Jan Kloosterman, Raad van Bestuur:

"Een hartelijke felicitatie aan Peter van alle RMU-collega’s! Een terechte en mooie waardering voor de bijdragen die Peter op verschillende terreinen heeft mogen geven. We wensen Peter Gods zegen en Zijn nabijheid toe op zijn verdere levensweg."

Delen