RMU: Van der Laan bemiddelaar politie

14 APRIL 2015

De RMU pleit ervoor een stevige bemiddelaar in te zetten om de impasse rond de cao Politie te doorbreken. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan zou daarin een zeer goede rol kunnen vervullen.

De onderhandelingen rond een nieuwe cao zitten muurvast. Door de impasse, toenemende spanningen en acties staat de sector politie onder grote druk. Gisteren is een ultimatum verlopen zonder dat er enig zicht is op een oplossing. Hardere acties en stakingen lijken daarmee dichterbij te komen. Voor een vitale overheidsdienst als de politie, die gezag dient uit te stralen, is dat echter zeer onwenselijk. Bovendien wijst de RMU stakingen principieel af.

De RMU begrijpt de frustraties van politiemedewerkers. Ondanks het zware en maatschappelijk uiterst relevante werk staat de beloning al jaren onder druk. Goede beloning vormt een belangrijke blijk van erkenning en waardering. Tegelijk begrijpt de RMU ook de wens en noodzaak van het Rijk om scherp op de kosten te letten. Dit dilemma vraagt nu dringend om een oplossing.

Van der Laan
Om de impasse te doorbreken bepleit de RMU de inzet van een bemiddelaar. Deze dient een verkenning uit te voeren en een advies uit te brengen om uit de moeilijkheden te komen. De suggestie van de RMU is om een beroep te doen op de Amsterdamse burgemeester mr. E.E. van der Laan. Hij is gezaghebbend en heeft naast veel politieke ervaring ook grote juridische kennis. Hij trad talloze malen formeel en informeel op als mediator in conflicten. Als Korpsbeheerder is hij betrokken bij de politie, maar hij is geen direct betrokkene in het lopende cao-conflict.

--------------

Diverse media namen dit nieuwsbericht inmiddels op in hun nieuwsaanbod:

Het Parool: RMU: maak Eberhard van der Laan bemiddelaar politie-cao

NRC: Onderhandelingen politie-cao muurvast, 'Van der Laan als bemiddelaar'

Reformatorisch Dagblad: RMU: Burgemeester Van der Laan moet bemiddelen in conflict politie-CAO

--------------

Noot voor redactie

RMU
Postbus 900
3900 AX VEENENDAAL
T (0318) 54 30 30
E info@rmu.nu 
I www.rmu.nu

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Peter Schalk, Raad van Bestuur van de RMU: 06 – 54 37 68 56
Arne Schaddelee, Manager Communicatie RMU: 06 – 57 57 21 98

Delen