Woondiensten

juli 2019

De partijen bij de cao Woondiensten hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Derde WW-Jaar

Per 1 februari 2019 betalen werknemers een premie van 0,3% voor de Private Aanvulling van de WW/WGA (PAWW). Vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022 ontvangen alle werknemers maandelijks een toeslag op het brutosalaris ter hoogte van deze premie.

Flexibel werk

Als u structureel werk doet en een flexibel contract hebt (uitzendkrachtarbeid, detachering, payrollconstructie), dan krijgt u bij gebleken geschiktheid, na 1 jaar een arbeidsovereenkomst bij de corporatie. Alle medewerkers met een flexibel contract moeten hetzelfde salaris krijgen als medewerkers in dienst van de corporatie. Ook moet u functie gebonden scholing kunnen volgen.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

   

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen