Woondiensten

april 2018

De partijen (FNV, CNV, De Unie en Aedes) bij de cao Woondiensten hebben op 25 april 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:


Daarnaast blijft er 1 loongebouw en krijgt iedereen hetzelfde percentage qua loonsverhoging. Verder zijn de volgende afspraken over het loongebouw gemaakt:

  • De schalen C t/m H en O krijgen een lager maximum. Dit nieuwe maximum gaat gelden voor nieuwe medewerkers in de branche.
  • Als het salaris op of boven het nieuwe maximum ligt, ontvangen deze corporatiemedewerkers vanaf 2019 t/m maximaal 2025 een structurele loonsverhoging verminderd een aanpassingsbedrag.
  • Er worden aan de onderkant van het loongebouw 4 nieuwe loontreden toegevoegd. Iedere medewerker zal hierdoor minimaal 130% van het minimumloon verdienen.

Generatiepact
Per 1 januari 2019 wordt het generatiepact geïntroduceerd. Als u 63 jaar en ouder bent krijgt u de mogelijkheid om minder te gaan werken met behoud van volledige pensioenopbouw. De corporaties zijn verplicht om de vrijgekomen functies opnieuw te bezetten met medewerkers van 35 jaar of jonger.

Overige afspraken

  • Het kraamverlof wordt uitgebreid naar 5 betaalde dagen, er komt een dag verlof bij als de medewerker trouwt en de medewerker ontvangt 85% van het salaris bij het opnemen van kortdurend zorgverlof.
  • Van de medewerkers wordt verwacht dat zij met hun leidinggevende een individueel opleidingsplan opstellen. De cao partijen willen hiermee scholing en duurzame inzetbaarheid stimuleren.

De tekst van het onderhandelingsresultaat wordt in de loop van mei gepubliceerd.
De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen