Woondiensten

maart 2019

Onderhandelingen cao Woondiensten opgeschort

De partijen bij de cao Woondiensten hebben de onderhandelingen voor een nieuwe cao opgeschort. De huidige cao liep af op 31 december 2018.

Reden opschorten onderhandelingen

De belangrijkste reden voor de cao partijen om het overleg op te schorten is dat er geen overeenstemming valt te bereiken over het loon. Om tot een akkoord te komen, legden de vakorganisaties voor 2019 een looneis van 3,75% op tafel. Werkgevers bleven bij hun bod van 3% structurele loonsverhoging in 2019. Voor het eerste halfjaar van 2020 boden de werkgevers 1% inclusief een eenmalige uitkering. Op dit onderdeel zijn de vakorganisaties en de werkgeversvertegenwoordiging niet tot elkaar gekomen. Zolang er geen akkoord wordt bereikt blijft de huidige cao woondiensten op u van toepassing. De komende tijd zullen de vakorganisaties ledenraadplegingen organiseren om de ontstane situatie te bespreken met hun achterban. Wanneer er meer informatie is, zal de RMU u hierover informeren.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen