Ziekenhuizen

Download hier uw cao Ziekenhuizen!

 

LANDELIJKE STAKINGSDAG BIJ CAO ZIEKENHUIZEN WAT TE DOEN?

oktober 2019

Op 20 november 2019 wordt er door de vakorganisaties betrokken bij de cao Ziekenhuizen een landelijke stakingsdag georganiseerd. De reden hiervoor is dat de vakorganisaties (betrokken bij de cao) en werkgeversorganisaties niet tot een onderhandelingsakkoord kunnen komen voor een nieuwe cao. Het grootste knelpunt in de onderhandelingen is de vorm, de hoogte en het tijdstip van de loonsverhoging.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) bood in het laatste informele overleg een eenmalige uitkering (naar rato dienstverband) van bruto €1.000,- voor 2019, 4% op 1 januari 2020 en 4% op 1 januari 2021. Dat is een gemiddelde structurele loonsverhoging van 2,8% over de looptijd van 34 maanden. De vakorganisaties geven aan dat er daardoor vanaf juli 2018 tot januari 2020 geen structurele loonsverhoging wordt aangeboden.

Op 20 november 2019 wordt daarom een landelijke stakingsdag georganiseerd, vermoedelijk in de vorm van het werken van zondagsdiensten. In een eerdere nieuwsbrief heeft de RMU aangegeven een oproep tot het werken van zondagsdiensten niet te steunen. Wij houden de ontstane situatie voor u in de gaten. Wanneer er meer nieuws is over dit onderwerp, zullen wij dit opnieuw met u delen.

Als u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de RMU via 0318-543030 of uw vraag stellen via info@rmu.nu.


september 2019

Nog geen akkoord cao Ziekenhuizen

De partijen bij de cao Ziekenhuizen hebben op 25 september onderhandeld over een nieuwe cao ziekenhuizen. Helaas zijn deze onderhandelingen opnieuw gestopt. In deze nieuwsbrief leest u meer informatie over het eindbod en het vervolg.

Eindbod

In de cao onderhandelingen heeft de NVZ de bonden een nieuw voorstel gedaan. Het voorstel is om de lonen voor alle medewerkers te verhogen met 4% in 2020 en 4% in 2021. Bovendien stelt de NVZ voor per 1 januari 2020 de onregelmatigheidstoeslag te verhogen. Daarnaast was in het bod een eenmalig bedrag van € 1000,- in november dit jaar opgenomen.

De vakorganisaties betrokken bij de cao hebben dit eindbod niet geaccepteerd. De reden hiervoor is dat de laatste loonsverhoging in juli 2018 is uitbetaald. Dat betekent dat de werknemers langer dan een jaar niet in loon vooruit gaan. Verder wordt aangegeven dat het verhogen van de onregelmatigheidstoeslag niet voor iedere medewerker geldt, aangezien niet iedere medewerker in een ziekenhuis onregelmatige diensten werkt. Daarnaast was in het eindbod van NVZ opgenomen dat de werkgevers willen stoppen met de werkgeversbijdrage van de ziektekostenverzekering en dat de loonbetaling bij ziekte omlaag moest.

Hoe nu verder

Op dit moment worden in diverse ziekenhuizen door het land zondagsdiensten gedraaid. De RMU houdt de ontstane situatie voor u in de gaten. Wanneer er meer nieuws te melden is, koppelen wij dit bij u terug.

juni 2019

Onderhandelingen cao Ziekenhuizen vastgelopen

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het ultimatum wat door de werknemersorganisaties bij de cao ziekenhuizen is gesteld. Dit ultimatum is verlopen. Het eindbod van de werkgevers is voor de werknemersorganisaties onvoldoende om mee akkoord te gaan.

Inhoud eindbod

De ziekenhuiswerkgevers bieden een loonsverhoging van 3,25% in november 2019, 2% in juli 2020 en 2,5% in juni 2021. Dit betekent een gemiddelde loonsverhoging van 2,58% op jaarbasis voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Daarnaast lukt het niet om overeenstemming te bereiken over ontwikkeling en beschikbaarheid.

Stiptheidsacties en zondagsdiensten

Nu het overleg voor een nieuwe cao is gestopt, zullen er de komende periode acties plaatsvinden. Dit is onder te verdelen in stiptheidsacties en zondagsdiensten. Bij een zondagsdienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het zondag is. Een stiptheidsactie betekent dat medewerkers hun werkzaamheden conform hun arbeidsovereenkomst verrichten en ze alle koffie-, lunch- en theepauzes nemen, zoals vermeld in hun rooster. Daarnaast zal de werknemer tijdens een stiptheidsactie geen overwerk verrichten.

Standpunt RMU

Bij een stiptheidsactie voert de werknemer de werkzaamheden uit zoals die in de arbeidsovereenkomst zijn vormgegeven. Niets meer, maar ook zeker niets minder. Het werk van de werknemer lijdt geen schade, de werkzaamheden worden ‘gewoon’ uitgevoerd conform afspraak. De RMU roept u niet op tot het voeren van stiptheidsacties aangezien wij geen partij zijn bij de onderhandelingen maar legt deze keuze bij u als lid neer.

Bij een zondagsdienst wordt zoals gezegd op een reguliere werkdag het werk uitgevoerd alsof het zondag is en worden alleen spoedeisende taken opgepakt. Dit ligt dus anders dan een stiptheidsactie. Er wordt niet meer, maar wel minder werk verricht op een doordeweekse dag. In de zienswijze van de RMU lijdt het werk bij een zondagsdienst wel degelijk schade. Daarom steunt de RMU een oproep tot zondagdienst niet.

Meer informatie

Als deze collectieve acties voor u problemen opleveren, dan is het verstandig om bovenstaande informatie door te nemen. Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de RMU via 0318-543030 of uw vraag stellen via info@rmu.nu.


mei 2019

Sinds het voorjaar voeren de werknemers- en werkgeversorganisaties overleg om te komen tot een nieuwe cao Ziekenhuizen. De cao geldt voor ongeveer 200.000 werknemers. Door de gezamenlijke vakbonden is er op 22 mei een ultiem bod gedaan voor de nieuwe cao. De vakbonden zijn met name niet te spreken over het loonbod dat de werkgevers hebben gedaan. De werkgevers hebben het ultieme bod van de vakbonden nu in beraad. De vakbonden verwachten op 3 juni van de werkgevers reactie te krijgen. Aan het eind van die middag zullen de bonden met hun kaderleden de balans opmaken. 

Acties

Als er niet op de eisen van de werknemersorganisaties wordt ingegaan, wordt er mogelijk overgegaan tot collectieve acties. Hieronder kunnen o.a. werkonderbrekingen, stakingen voor kortere of langere duur of overwerkstakingen worden verstaan. De RMU volgt de situatie en informeert u hier nader over.

Standpunt RMU

Het standpunt van de RMU omtrent staken zal u niet onbekend zijn. Op https://www.rmu.nu/vragen/wat+vindt+de+rmu+van+staken_60 leest u hier meer informatie over.

Wanneer u niet aan een staking wenst deel te nemen, is het belangrijk om de stappen van de volgende link door te nemen: https://www.rmu.nu/vragen/wat+moet+ik+doen+bij+een+staking_10

Voor meer informatie over staken, verwijzen wij u naar het dossier staken wat op onze website is gepubliceerd: https://www.rmu.nu/dossiers/staken.


februari 2019

START ONDERHANDELINGEN CAO ZIEKENHUIZEN

De onderhandelingen voor de cao Ziekenhuizen zullen op 19 maart 2019 starten. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 april 2019 en geldt voor ongeveer 200.000 medewerkers. De RMU zal de onderhandelingen voor u volgen. Wanneer er meer nieuws te melden is, zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen