Ziekenhuizen

Download hier uw cao Ziekenhuizen!

juni 2019

Onderhandelingen cao Ziekenhuizen vastgelopen

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het ultimatum wat door de werknemersorganisaties bij de cao ziekenhuizen is gesteld. Dit ultimatum is verlopen. Het eindbod van de werkgevers is voor de werknemersorganisaties onvoldoende om mee akkoord te gaan.

Inhoud eindbod

De ziekenhuiswerkgevers bieden een loonsverhoging van 3,25% in november 2019, 2% in juli 2020 en 2,5% in juni 2021. Dit betekent een gemiddelde loonsverhoging van 2,58% op jaarbasis voor de 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland. Daarnaast lukt het niet om overeenstemming te bereiken over ontwikkeling en beschikbaarheid.

Stiptheidsacties en zondagsdiensten

Nu het overleg voor een nieuwe cao is gestopt, zullen er de komende periode acties plaatsvinden. Dit is onder te verdelen in stiptheidsacties en zondagsdiensten. Bij een zondagsdienst wordt op een doordeweekse dag gewerkt alsof het zondag is. Een stiptheidsactie betekent dat medewerkers hun werkzaamheden conform hun arbeidsovereenkomst verrichten en ze alle koffie-, lunch- en theepauzes nemen, zoals vermeld in hun rooster. Daarnaast zal de werknemer tijdens een stiptheidsactie geen overwerk verrichten.

Standpunt RMU

Bij een stiptheidsactie voert de werknemer de werkzaamheden uit zoals die in de arbeidsovereenkomst zijn vormgegeven. Niets meer, maar ook zeker niets minder. Het werk van de werknemer lijdt geen schade, de werkzaamheden worden ‘gewoon’ uitgevoerd conform afspraak. De RMU roept u niet op tot het voeren van stiptheidsacties aangezien wij geen partij zijn bij de onderhandelingen maar legt deze keuze bij u als lid neer.

Bij een zondagsdienst wordt zoals gezegd op een reguliere werkdag het werk uitgevoerd alsof het zondag is en worden alleen spoedeisende taken opgepakt. Dit ligt dus anders dan een stiptheidsactie. Er wordt niet meer, maar wel minder werk verricht op een doordeweekse dag. In de zienswijze van de RMU lijdt het werk bij een zondagsdienst wel degelijk schade. Daarom steunt de RMU een oproep tot zondagdienst niet.

Meer informatie

Als deze collectieve acties voor u problemen opleveren, dan is het verstandig om bovenstaande informatie door te nemen. Wanneer u vragen heeft over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met de RMU via 0318-543030 of uw vraag stellen via info@rmu.nu.


mei 2019

Sinds het voorjaar voeren de werknemers- en werkgeversorganisaties overleg om te komen tot een nieuwe cao Ziekenhuizen. De cao geldt voor ongeveer 200.000 werknemers. Door de gezamenlijke vakbonden is er op 22 mei een ultiem bod gedaan voor de nieuwe cao. De vakbonden zijn met name niet te spreken over het loonbod dat de werkgevers hebben gedaan. De werkgevers hebben het ultieme bod van de vakbonden nu in beraad. De vakbonden verwachten op 3 juni van de werkgevers reactie te krijgen. Aan het eind van die middag zullen de bonden met hun kaderleden de balans opmaken. 

Acties

Als er niet op de eisen van de werknemersorganisaties wordt ingegaan, wordt er mogelijk overgegaan tot collectieve acties. Hieronder kunnen o.a. werkonderbrekingen, stakingen voor kortere of langere duur of overwerkstakingen worden verstaan. De RMU volgt de situatie en informeert u hier nader over.

Standpunt RMU

Het standpunt van de RMU omtrent staken zal u niet onbekend zijn. Op https://www.rmu.nu/vragen/wat+vindt+de+rmu+van+staken_60 leest u hier meer informatie over.

Wanneer u niet aan een staking wenst deel te nemen, is het belangrijk om de stappen van de volgende link door te nemen: https://www.rmu.nu/vragen/wat+moet+ik+doen+bij+een+staking_10

Voor meer informatie over staken, verwijzen wij u naar het dossier staken wat op onze website is gepubliceerd: https://www.rmu.nu/dossiers/staken.


februari 2019

START ONDERHANDELINGEN CAO ZIEKENHUIZEN

De onderhandelingen voor de cao Ziekenhuizen zullen op 19 maart 2019 starten. De huidige cao heeft een looptijd tot 1 april 2019 en geldt voor ongeveer 200.000 medewerkers. De RMU zal de onderhandelingen voor u volgen. Wanneer er meer nieuws te melden is, zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen