• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
zorgverzekeraars

oktober 2019

Onderhandelingsresultaat cao Zorgverzekeraars

De partijen bij de cao Zorgverzekeraars hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit resultaat op een rij.

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 15 maanden, namelijk van 1 juli 2019 tot 1 oktober 2020.

Lonen

Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Pensioen

De pensioengrondslag voor 1 januari 2020 wordt verhoogd met 3,6%. Dit komt overeen met 2,6% punt van de loonsom. Volgens de reguliere premieverdeling zou de werkgever hiervan 1,95% (75%) betalen en de medewerker 0,65% (25%).In afwijking hiervan wordt voor het jaar 2020 de volgende verdeling afgesproken. De extra werkgeversbijdrage wordt voor 1,25% punt van de loonsom door de werkgever betaald. Meer informatie over dit onderwerp leest u in hoofdstuk 2 van de bijlage.

Duurzame inzetbaarheid

In het onderhandelingsresultaat is een sabbaticalregeling opgenomen. Om te voldoen aan deze regeling dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Denk hierbij aan duur dienstverband en de minimale aanvraagduur. Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 4 van de bijlage.

De inhoud van het onderhandelingsresultaat wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.  

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen