• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden
Zuivelindustrie

september 2018

Principeakkoord cao Zuivelindustrie

De partijen bij de cao Zuivelindustrie hebben op 18 september 2018 een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In dit signaal vindt u de belangrijkste afspraken uit dit akkoord op een rij.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar, namelijk van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020.

Lonen
Gedurende de looptijd worden de salarisschalen en salarissen als volgt verhoogd:

Per 1 april 2018: + 2,5%
Per 1 april 2019: + 2,5%

De loonsverhoging van 2018 gaat in met terugwerkende kracht en wordt met de salarisuitbetaling meegenomen.

Budget inzetbaarheid
U krijgt jaarlijks een budget van 1% van uw jaarsalaris om naar eigen keuze in te zetten. Dit budget is er om uw inzetbaarheid te vergroten. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, het volgen van een gezondheids- en vitaliteitsprogramma of het opnemen van extra verlof.

Arrangement korter werken
Als u op 1 januari 2017 jonger was dan 50 jaar, kunt u vanaf 1 januari 2019 aanspraak maken op een arrangement ‘korter werken’. Dat betekent dat u 5 jaar voor uw AOW-leeftijd minder kunt gaan werken met behoud van een groot deel van uw salaris en met behoud van pensioenrechten. Als u voor 1 januari 2017 ouder was dan 50 jaar blijft de huidige 58plus- en 61plusregeling voor u in stand.

De inhoud van het akkoord wordt voorgelegd aan de leden van de bij deze cao betrokken partijen. Pas als de leden hebben ingestemd worden de gemaakte afspraken definitief.

 

 

 

Ik heb nog een vraag en/of opmerking!
Ik ben

Delen