Terug naar Agenda

Masterclass medezeggenschap voor directie en HR

Tijdsduur 1 dagdeel
Locatie  in overleg
Prijs  op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

 

Wat kunt u in deze cursus verwachten?

Dikwijls komt de bedoeling en meerwaarde van een OR niet goed uit de verf door onduidelijkheid over de taak van de OR en over de rechten en plichten van bestuurder en OR uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Gezien het feit dat de WOR voor meer dan 11.000 organisaties in Nederland van toepassing is, kunnen een aantal bepalingen in de WOR alleen in overleg tussen bestuurder en OR invulling krijgen. De trainer geeft u een referentiekader mee en gidst u in één middag van WOR naar POR: de Praktijk op de ondernemingsraden, om alles werkbaar te houden.

Wat leert u?

 • De positie en taak van een OR te zien in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.
 • De essenties uit de WOR te kennen en de belangrijkste procedures adequaat toe te passen:
  • informatierecht (art. 31 e.v.), en ook de geheimhoudingsplicht (art. 20);
  • overlegrecht (art.23), met daarbij het initiatiefrecht van de OR (art. 23.2 en 23.3);
  • overleg over de algemene gang van zaken (art. 24);
  • adviesrecht (art. 25); o.a. hoe om te gaan met de open norm ‘belangrijk’, zoals bij belangrijke investeringen, of belangrijke wijzigingen in de organisatie.
  • instemmingsrecht (art. 27) bij wijzigingen in specifieke personele regelingen;
 • Van WOR naar ‘POR’ (Praktijk op de ondernemingsraden): hoe worden alle vereisten werkbaar in de praktijk.

Trainingsinstituut en trainer: Eques Consult, drs. M. de Ruiter.

Maatwerkcursus
Deze cursus kan ook als maatwerkcursus gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Neem contact met ons op voor meer informatie