Ondernemers

Als ondernemer krijgt u regelmatig te maken met complexe vraagstukken over de bedrijfsvoering. Ook moet u anticiperen op marktontwikkelingen en veranderende bedrijfsprocessen. Het Ondernemerslidmaatschap heeft als doel u te adviseren en te ondersteunen bij het nemen van beslissingen op het gebied van arbeidsrecht en bedrijfsvoering. De RMU biedt ondernemingen en organisaties hiervoor een uitgebreid dienstenpakket.

Juridisch (arbeidsrechtelijk) advies

De RMU is uw juridisch adviseur bij:

 • Het interpreteren van cao’s en wet- en regelgeving
 • Het beoordelen en opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsconflicten
 • Ethische vraagstukken
 • Advies ondernemingsraad

Advies Personeel & Organisatie (P&O)

De RMU is uw P&O-adviseur bij:

 • Werving en selectie
 • Opzetten functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Beroepsprocedures rond ontslag
 • Eerste- en tweedelijns loopbaanadvisering
 • Algemeen advies personeelsmanagement
 • Bemiddeling bij conflicten
 • Opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
 • Loopbaanadvies

Organisatieadvies

De RMU is tegen scherp uurtarief uw organisatieadviseur bij:

 • Specifieke organisatieanalyse en -adviestrajecten (verbetertrajecten)
 • Begeleiding bij reorganisaties
 • Bedrijfsoverdracht

Intermediair advies

De RMU is uw tussenpersoon bij onder andere:

 • Accountancy
 • Pensioenen
 • Advocatuur
 • Werving en selectie

Cursussen en trainingen

De RMU biedt een breed pallet aan trainingen en cursussen op het gebied van kennis en persoonlijke vaardigheden. Deze cursussen kunnen via open inschrijving worden gevolgd of intern in uw organisatie. In het laatste geval vind er een adequate intake plaats.

Delen