Waarom RMU?

Jij en je loopbaan

Met een lidmaatschap van de RMU investeer je in jouw loopbaan! Of je nu een mooie baan hebt, je werk in balans probeert te houden met de taken thuis en op het werk, wij denken met je mee. Ook als je op kruispunten komt te staan, staan we graag naast je als je richting kiest.

Studentenlidmaatschap: Wat ontvang je concreet?

Het lidmaatschap is gratis voor studenten.

 • Vier keer ons ledenmagazine •NU
 • Advies over rechten en plichten met betrekking tot werk. 
 • Eén loopbaancoachingsgesprek (intake, een vervolggesprek kost voor leden 55 euro. Ook betaal je eenmalig 75 euro voor verschillende tests.) 
 • CV-check
 • Sollicitatiebriefcheck


Werknemers/niet-werkenden:

Wat ontvang je concreet?

 • 4x per jaar ons magazine •NU met artikelen over werk & christen-zijn
 • Gratis advies over rechten en plichten als werknemer en werkgever. Denk aan:
  • Het laten checken van je contract
  • Uitleg van de CAO en vertaling naar de praktijk
  • Rechten en plichten bij onregelmatig werk
  • Loondoorbetaling bij ziekte
  • Mantelzorgtaken of ouderschapsverlof
  • Belastingservice (belastingaangifte wordt voor je gedaan)
 • Juridische bijstand*
  • (dreigend) Ontslag
  • Ziekte en re-integratie
  • Arbeidsconflicten
  • Functioneringstrajecten
  • Bezwaarprocedures sociale verzekeringen (WIA/WW/WAO)
 • Loonbaancoaching*
  • Inzicht wie je als persoon bent (persoonlijkheidstest)
  • Je krijgt inzicht welke beroepen of welke richting in beroepen geschikt voor je zijn. (beroepentest)
  • Door middel van allerlei testen krijg je inzicht in je competenties, je waarden, je voorkeur aan activiteiten, persoonlijke gedrag.
  • Je krijgt advies over opstellen cv, sollicitatie-brief/-gesprek en LinkedIn.
  • Een plan van aanpak wordt opgesteld om je geformuleerde doel te bereiken.
 • Communities: Samen met andere christenen nadenken over het staan als christen in de maatschappij en hoe te handelen in verschillende situaties.

*Aan loopbaancoaching en juridische dienstverlening kunnen extra kosten verbonden zijn. Informeer naar de actuele situatie via de website www.rmu.nu

Jij en de maatschappij

De maatschappij is volop in ontwikkeling en grondrechten voor christenen zijn niet langer vanzelfsprekend. De RMU komt op voor belangen van christenen en brengt christenen bij elkaar. 

Hoe doen wij dat?

 • De RMU is een netwerkorganisatie. Samen met politieke partijen SGP en CU en organisaties als de CHE, VGS, Driestar Educatief, TUA, NPV, Panel presentie, Platform Zorg voor Leven, Netwerk sociale veiligheid, Sociaal christelijk congres, Schoolleiders Platform en DRS slaan wij de handen ineen zodat kennis gebundeld kan worden.
 • Wij bundelen kennis en voorzien je van de laatste informatie over thema’s die spelen in de maatschappij. Wij doen dit door livestreams en webinars te organiseren en te participeren in bovengenoemde panels. In 2022 houden wij ons bezig met de volgende thema’s:
  • Zondagsrust
  • Artikel 23 (onderwijsvrijheid)
  • Vaccinatie/coronapaspoort
  • De waarde van leven van het begin tot aan het einde
 • Wij komen op voor christenen die hun baan hebben verloren of gediscrimineerd worden op hun werk vanwege bijvoorbeeld, zondagsrust, de keuze rondom vaccineren, vrouw-zijn, of christen-zijn.

Ik wil graag een vraag stellen over een lidmaatschap

Naar alle producten en diensten voor:

werknemers ondernemers studenten

Denkt mee in christen-zijn op je werk

Laat een christelijk geluid horen in Nederland

Geeft persoonlijk advies over werk en loopbaan

Komt op voor jouw belang en die van jouw sector

Gaat voor samenwerking tussen werknemers en ondernemers

Zo zijn we begonnen...

1983 was een roerige tijd. Het land werd overstelpt door werkonderbrekingen, stiptheidsacties en stakingen. Juist ook bij de politie werd er gestaakt. En dat was iets wat voor veel mensen een stap te ver ging. Deze mensen konden principieel niet instemmen met het stakingswapen als breekijzer. Maar een alternatief voor het staken was er niet.

Verder lezen

Deze stakingen gingen de RMU te ver

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er door ambtenaren en politie veel gestaakt en gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Het werk neerleggen ging de oprichters van de RMU te ver.

Foto: Hollandse Hoogte/Bert Verhoeff