Waarom RMU?

Samen werkt beter

De maatschappij is volop in ontwikkeling en grondrechten voor christenen zijn niet langer vanzelfsprekend. Het is daarom cruciaal om een stem te hebben. Een stem die spreekt voor jou; voor jouw waarden, jouw overtuigingen. Welke zorg je ook hebt, de RMU staat voor je klaar. Met expertise en een sterk netwerk. Met juridische hulp en advies, afgestemd op jouw unieke situatie en behoeften.

Jouw voordelen als werknemer, niet-werkende of student

 • Gratis advies over rechten en plichten. Denk aan:
  • Het laten checken van je contract.
  • Uitleg van jouw CAO en de vertaling naar de praktijk.
  • Rechten en plichten bij onregelmatig werk.
  • Loondoorbetaling bij ziekte.
  • Mantelzorgtaken of ouderschapsverlof.
  • Belastingservice (belastingaangifte wordt voor je gedaan).
 • Juridische bijstand*
 • Hulp bij (dreigend) ontslag.
 • Ziekte en re-integratie.
 • Arbeidsconflicten.
 • Functioneringstrajecten.
 • Bezwaarprocedures sociale verzekeringen (WIA/WW/WAO).
 • Loonbaancoaching*. Denk aan:
  • Deelname aan een persoonlijkheidstest en/of beroepentest.
  • Een plan van aanpak wordt opgesteld om jouw doelen te bereiken.
  • Advies over het opstellen van jouw cv en sollicitatiebrief.


Een lidmaatschap voor studenten is gratis.

Jouw voordelen als ondernemer of zzp’er

 • Gratis hulp en advies bij:
  • Incasso.
  • Vraagstukken over bedrijfsvoering.
  • Starten van een eigen onderneming.
  • Arbeidsconflicten.
 • Juridische ondersteuning* .
 • Loonbaancoaching*.
 • Cursussen en trainingen voor jouw werknemers.
 • Plaatsing van vacatures.

*Aan loopbaancoaching en juridische dienstverlening kunnen extra kosten verbonden zijn.

Jouw voordelen als gepensioneerde

 • Gratis hulp en advies bij:
  • Belastingaangifte.
  • Pensioen.
  • AOW.
  • Toeslagen.
 • Informatieve bijeenkomsten speciaal voor gepensioneerden.


Als lid van de RMU ontvang je 4x per jaar ons magazine •NU met artikelen over werk & christen-zijn

Samen voor elkaar

De RMU komt op voor belangen van christenen en brengt christenen bij elkaar. Samen met andere christen denken we na over het staan als christen in de maatschappij en hoe te handelen in verschillende situaties. De RMU is een netwerkorganisatie. Samen met politieke partijen SGP en CU en organisaties als de CHE, VGS, Driestar Educatief, TUA, NPV, Panel presentie, Platform Zorg voor Leven, Netwerk sociale veiligheid, Sociaal christelijk congres, Schoolleiders Platform en DRS slaan wij de handen ineen zodat kennis gebundeld kan worden.

We voorzien je van de laatste informatie over thema’s die spelen in de maatschappij. Wij doen dit door livestreams en webinars te organiseren en te participeren in bovengenoemde panels. Daarnaast komen wij op voor christenen die hun baan hebben verloren of gediscrimineerd worden op hun werk vanwege bijvoorbeeld, zondagsrust, vrouw-zijn, of christen-zijn.

Ik wil graag een vraag stellen over een lidmaatschap

Lid worden

Denkt mee in christen-zijn op je werk

Laat een christelijk geluid horen in Nederland

Geeft persoonlijk advies over werk en loopbaan

Komt op voor jouw belang en die van jouw sector

Gaat voor samenwerking tussen werknemers en ondernemers

Zo zijn we begonnen...

1983 was een roerige tijd. Het land werd overstelpt door werkonderbrekingen, stiptheidsacties en stakingen. Juist ook bij de politie werd er gestaakt. En dat was iets wat voor veel mensen een stap te ver ging. Deze mensen konden principieel niet instemmen met het stakingswapen als breekijzer. Maar een alternatief voor het staken was er niet.

Verder lezen

Deze stakingen gingen de RMU te ver

In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er door ambtenaren en politie veel gestaakt en gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden. Het werk neerleggen ging de oprichters van de RMU te ver.

Foto: Hollandse Hoogte/Bert Verhoeff