Ondernemingsraden

Filter op:
Artikelen laden...
Artikelen

Duurzaam ondernemen - Profit

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Welke rol heeft de OR bij de meldregeling klokkenluiders?

Verder lezen
Actueel

Manifest 2023

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Hoe kan de OR het onderwerp klimaat en milieu op de agenda krijgen?

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Welke rechten heeft de OR in de communicatie met de Nederlandse Arbeidsinspectie?

Verder lezen
Artikelen

Duurzaam ondernemen - People

Verder lezen
Artikelen

Duurzaam ondernemen - Planet

Verder lezen
Veelgestelde vragen

Vervanging

Verder lezen
Artikelen

Tussentijdse verkiezingen

Lees hier een artikel over tussentijdse verkiezingen als gevolg van een leegloop van de OR. En wat doe je tijdens een reorganisatie van je bedrijf? Lees hier het antwoord.

Verder lezen
Veelgestelde vragen

OR oprichten

Verder lezen
Artikelen

Geheimhouding

Verder lezen
Artikelen

OR en privacy

Ondernemingsraden hebben veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de manier waarop met de privacy van medewerkers wordt omgegaan. In artikel 27 lid 1 sub k wordt geregeld dat de bestuurder een regeling over het verwerken van alsmede de bescherming van de persoonsgegevens van de in de onderneming werkzame personen ter instemming aan de ondernemingsraad moet voorleggen.

Verder lezen