Artikelen

Filter op:
Artikelen laden...
Artikelen

Nadenken over matigheid

Verder lezen
Artikelen

Het or-webinar in 7 quotes

Verder lezen
Artikelen

Hoe beëindig ik mijn bedrijf?

Verder lezen
Artikelen

Moet je werknemer thuis werken na een melding van de corona-app?

Verder lezen
Artikelen

Bijbelstudie | Nieuw leven

Verder lezen
Artikelen

Bijbelstudie | Levensmoe

Verder lezen
Artikelen

Bijbelstudie | Leven met grenzen

Verder lezen
Artikelen

Bijbelstudie | Ongeboren leven

Verder lezen
Artikelen

Bijbelstudie | Gegeven leven

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Woord vooraf

De Ouder & Wijzer die voor u ligt is een praktische wijzer bij het ouder worden. We willen graag ten behoeve van onze leden actueel blijven. Een van de kenmerken van onze tijd namelijk is dat er veel verandert. Soms zijn er gebeurtenissen waardoor veranderingen in een stroomversnelling raken en je je de vraag stelt: ‘Wordt het wel weer zoals het vroeger was?’ Denk maar aan de coronacrisis. Er is geen terrein waarop de gevolgen niet zicht- en merkbaar zijn.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer

RMU Senior wil graag ten behoeve van haar leden actueel blijven. Dat doen we onder andere door de uitgaven van de brochure 'Ouder & Wijzer'. Deze brochure bevat tal van onderwerpen die van praktische aard zijn. Ze variëren van de gevolgen van pensionering naar aansprakelijkheid tijdens vrijwilligerswerk. We hebben deskundigen bereid gevonden om hun kennis en ervaring op papier te zetten en met ons te delen, zodat u echt iets met de informatie kunt. Naast de praktische thema’s besteden we aandacht aan onderwerpen die te maken hebben met onze identiteit. De Bijbel is daarbij het uitgangspunt. Vandaar dat het eerste dat u in deze brochure leest een overdenking is die aan dat Boek ontleend is. Het gaat over een 80-jarige. In de brochure is ook een artikel opgenomen over het levenseinde. We hoeven niet oud te zijn om te sterven. Augustinus schreef indringend over de afname van de levenstijd. Hij vond het eigenlijk vreemd dat met een verjaardag een jaar werd opgeteld, terwijl er een jaar van de levenstijd afgegaan was. Dat is een les die we ook in de Bijbel lezen: Leer ons onze dagen tellen. Die Bijbeltekst is de titel van een boekje van de bekende oefenaar van Driebergen, Wulfert Floor. Als een rode draad loopt door dit werk de boodschap: ‘Neem uw kostelijke genadetijd boven alles in acht, want na deze tijd zal er geen tijd meer zijn.’ Wat is het dan nodig om gewassen te zijn door het dierbare bloed van Gods Zoon, Jezus Christus. Daarmee kunnen we dit leven door en uit. Wat kunnen we elkaar beter toewensen.

Verder lezen
Artikelen

Ouder & Wijzer | Nalatenschap

Erfrecht, (levens)testament, schenk- of erfbelasting... Misschien bent u al eens met uw notaris in gesprek geweest over uw nalatenschap. Het is ook mogelijk dat u op een andere manier met dit onderwerp in aanraking bent gekomen, bijvoorbeeld door het overlijden van een geliefde. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op onderwerpen die betrekking hebben op de nalatenschap.

Verder lezen