Sectoren

Leden van de RMU worden in een van de zeven RMU-sectoren ingedeeld die het best aansluit bij de studierichting of de aard van het werk dat zij doen of gedaan hebben. Deze zogenaamde sectoren hebben een eigen bestuur dat bestaat uit vrijwilligers.

Bent u 65 jaar of ouder? Dan wordt u ook op de hoogte gehouden van de activiteiten van RMU Senior.

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn lid van de betreffende sector en vormen een klankbord voor de RMU. Daarnaast organiseren de besturen bijeenkomsten voor de leden die zijn toegespitst op de eigen sector. Bezinning en ontmoeting vormen daarin de kern.
Als lid van de RMU ontvangt u automatisch een uitnodiging per e-mail als er weer een bijeenkomst wordt georganiseerd. 

Indeling sectoren
Hieronder een overzicht van de zeven sectoren en bestuursleden.

  • Sector Bouwnijverheid

Bestuursleden:
E.P. Arends (secretaris) 
W.M. van Beijnum
A. Kuijntjes
M.G.J. Verschuure 

  • Sector Gezondheidszorg en Welzijn

Bestuursleden:
G.J. (Gerda) de Pater (voorzitter) 
M. (Marleen) Poppe (secretaris) | e-mail: zorg@rmu.nu
W. (Wilfred) de Heer
A. (Anja) Stigter
N. (Nella) Verschuur

  • Sector Handel en Dienstverlening

Bestuursleden:
J. Ligtenberg (voorzitter)
C.J. Mook (secretaris)
P. van de Werken
P. Lindenberg

  • Sector Industrie, Vervoer en Grafici

Bestuursleden:
G. van de Kolk (voorzitter)
G. Mauritz
W.W.C. van Tilborg

  • Sector Voedsel en Groen

Bestuursleden:
F. Schaddelee (voorzitter)
W. de Kat Angelino (secretaris)
C.J. Smalheer (penningmeester)
William den Hertog
H. Roza 

  • Sector Onderwijs

Bestuursleden:
J.G.N. Schreuders (interim voorzitter) | e-mail: jschreuders@rmu.nu
D.P. Theunisse (secretaris) 
M. de Braal - Prins 
D.A. Janssen 

  • Sector Politie en Ambtenaren

Bestuursleden:
J.A.H. Schenkeveld (voorzitter)
H. Roeten (2e voorzitter)
B. Koers (1e secretaris)
J. van de Ree Doolaard (2e secretaris)
C. Verboom

Contact
Wilt u in contact komen met het bestuur van een van de sectoren? Of wilt u zelf vrijwilliger worden? Neem dan contact op met Marjolein van Helden via mwvanhelden@rmu.nu.