Sectoren

Leden van de RMU worden in een van de zeven RMU-sectoren ingedeeld die het best aansluit bij de studierichting of de aard van het werk dat zij doen of gedaan hebben. Bent u 65 jaar of ouder? Dan wordt u ook op de hoogte gehouden van de activiteiten van RMU Senior.

Zoals genoemd kent de RMU zeven sectoren. Namelijk: Bouwnijverheid, Gezondheidszorg & Welzijn, Handel & Dienstverlening, Industrie, Vervoer & Grafici, Voedsel & Groen, Onderwijs en Politie & Ambtenaren.

Klankbordgroep

Alle zeven sectoren zijn (ook) vertegenwoordigd in een klankbordgroep. De leden van deze klankbordgroep zijn de oren en ogen van de RMU. Zij signaleren ontwikkelingen in het werkveld/de sector en melden deze gevraagd en ongevraagd bij de RMU. De RMU beoordeelt deze signalen en zet hier waar nodig/mogelijk acties voor uit. Ook kan de RMU deze informatie gebruiken in het dagelijks werk voor de leden. Ook wordt er twee keer per jaar  een bijeenkomst gehouden met de bestuurder van de RMU om te horen wat er speelt en leeft in de sector/het werkveld.

Contact
Heeft u vragen over de sectoren van de RMU of wilt u uw steentje bijdragen aan de klankbordgroep? Neem dan contact op met Ellen de Jong via edejong@rmu.nu.

Bijzondere positie van verschillende sectoren
De sectoren Gezondheiszorg & Welzijn, Onderwijs en Politie en Ambtenaren hebben vanwege hun bijzondere positie een eigen sectorbestuur. Naast hun deelname aan de klankbordgroep organiseren zij ook bijeenkomsten voor de leden die zijn toegespitst op de specifieke sector. Bezinning en ontmoeting vormen daarin de kern. Als RMU-lid  ontvangt u automatisch een uitnodiging per e-mail als er weer een bijeenkomst wordt georganiseerd en studeert, werkt of gewerkt heeft in de betreffende sector.

Hieronder een overzicht van sectoren met een eigen sectorbestuur en de bestuursleden.

Sector Onderwijs
Bestuursleden:
J.G.N. Schreuders (interim voorzitter) | e-mail: jschreuders@rmu.nu
D.P. Theunisse (secretaris) 
M. de Braal - Prins 
D.A. Janssen 

Sector Gezondheidszorg en Welzijn
Bestuursleden:
G.J, (Gerda) de Pater (voorzitter)
M. (Marleen) Poppe (secretaris) | e-mail: zorg@rmu.nu
M. Oostdijk
A. (Anja) Stigter

Weten wat de sector Gezondheidszorg en Welzijn voor jou doet? Klik hier of kijk op www.gewetensbezwaar.nl

Sector Politie en Ambtenaren
Bestuursleden:
W. Bisschop
A. van Bloois (1e voorzitter)
P. Broer (1e secretaris)
J.  van de Ree Doolaard (2e secretaris)
H. Roeten (2e voorzitter)
V. Scheurwater
C. Verboom