Sectoren

Leden van de RMU worden in een van de zeven RMU-sectoren ingedeeld die het best aansluit bij de studierichting of de aard van het werk dat zij doen of gedaan hebben. Bent u 65 jaar of ouder? Dan wordt u ook op de hoogte gehouden van de activiteiten van RMU Senior.

Indeling sectoren

Hieronder een overzicht van de zeven sectoren en bestuursleden.

  • Sector Bouwnijverheid

  • Sector Gezondheidszorg en Welzijn

Bestuursleden:

G.J, (Gerda) de Pater (voorzitter)
M. (Marleen) Poppe (secretaris) | e-mail: zorg@rmu.nu
M. Oostdijk
A. (Anja) Stigter

Weten wat de sector Gezondheidszorg en Welzijn voor jou doet? Klik hier of kijk op www.gewetensbezwaar.nl

  • Sector Handel en Dienstverlening

  • Sector Industrie, Vervoer en Grafici

  • Sector Voedsel en Groen

  • Sector Onderwijs

Bestuursleden:

J.G.N. Schreuders (interim voorzitter) | e-mail: jschreuders@rmu.nu
D.P. Theunisse (secretaris) 
M. de Braal - Prins 
D.A. Janssen 

  • Sector Politie en Ambtenaren

Bestuursleden:

W. Bisschop
A. van Bloois (1e voorzitter)
P. Broer (1e secretaris)
J.  van de Ree Doolaard (2e secretaris)
H. Roeten (2e voorzitter)
V. Scheurwater
C. Verboom

De sectoren Gezondheiszorg & Welzijn, Onderwijs en Politie en Ambtenaren hebben vanwege hun bijzondere positie een eigen sectorbestuur. Zij vormen een klankbord voor de RMU en organiseren bijeenkomsten voor de leden die zijn toegespitst op de eigen sector. Bezinning en ontmoeting vormen daarin de kern. Als lid van de RMU ontvangt u automatisch een uitnodiging per e-mail als er weer een bijeenkomst wordt georganiseerd. 

Overigens: alle 7 sectoren zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep door leden die zich hier beschikbaar voor hebben gesteld.

Contact

Heeft u vragen over de sectoren van de RMU of wilt u uw steentje bijdragen aan de klankbordgroep? Neem dan contact op met Ellen de Jong via edejong@rmu.nu.