Terug naar Alles over de organisatie van RMU | Bijbelse vakorganisatie

Bestuur

De RMU is een vereniging die bestaat uit leden. Mensen zoals u, ondernemers en werknemers, die de RMU een warm hart toedragen, worden lid van deze organisatie. Alle leden van de RMU vormen zo de RMU.

In een jaarlijkse algemene vergadering hebben leden ook zeggenschap over het reilen en zeilen van de RMU. Omgekeerd legt de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur verantwoording af over de jaarlijkse gang van zaken.

De vereniging RMU kent een statuut voor de werknemers-leden en de ondernemers-leden.

De Raad van Toezicht die toeziet op het bestuur van de RMU bestaat uit onbezoldigde leden. Zij hebben contact met de Raad van Bestuur van de RMU, die in dienst is van de RMU. De Raad van Bestuur geeft dagelijks leiding - samen een managementteam - aan het kantoor en medewerker van de RMU. Op kantoor wordt samengewerkt in verschillende teams. Te weten: Dienstverlening (werknemers, ondernemers, collectief en or), Facilitair en Communicatie.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu