Terug naar Alles over de organisatie van RMU | Bijbelse vakorganisatie

Platformen & partners

De RMU komt op voor de belangen van haar leden. We doen dit niet alleen door persoonlijke hulp en het voeren van onderhandelingen bij bedrijven. Er zijn ook maatschappelijke idealen en belangen die we nastreven. Hierover zijn we actief in gesprek met politieke partijen, parlementsleden en maatschappelijke organisaties. Dat doen we persoonlijk en in verschillende netwerken.

De RMU weet vanuit de duizenden vragen en dossiers van onze leden wat er leeft op de werkvloer. Of het nu om werkgevers of werknemers gaat. Op het snijvlak van werken en geloven zijn er ook veel ethische kwesties. Bijvoorbeeld als het gaat om werken op zondag.

Van al die vragen, ervaringen en problemen van leden leren we zelf ook. Op die manier weten we vanuit de praktijk wat er in regels of wetten aangepast zou moeten worden. Dat doen we met de Bijbel als basis. Met die kennis laten we ook publiek en in de maatschappij horen wat de Bijbelse leefregels zijn. Zo wil de RMU ook de spreekbuis zijn van de gereformeerde gezindte. Gods geboden zijn heilzaam voor de hele samenleving!

Invloed

Lobbyen betekent dat we het RMU-verhaal onder de aandacht van anderen brengen. In een vergaderkamer, op straat of in een fractievergadering bij een politieke partij. De RMU praat dus mee aan verschillende vergadertafels. Soms doen we dat alleen. Een andere keer is het effectiever om dat samen met anderen te doen. De Week voor het Leven is daar een mooi voorbeeld van.

Lobby is een manier om invloed uit te oefenen. We proberen daarmee dingen geregeld te krijgen in bijvoorbeeld een notitie van een ziekenhuis of voorstel van een minister. Een andere keer richten we ons op de inhoud van verkiezingsprogramma’s of coalitietonderhandelingen. De link naar ethiek, werk en beroep is daarin de rode draad.

Samen sta je sterk en weet je meer

De RMU is in verschillende netwerken en platforms vertegenwoordigd. We doen en denken mee in:

  • Panel Presentie
  • Platform Sociale Veiligheid
  • Christelijk Sociaal Congres
  • Platform Zorg voor het Leven
  • Overleggen in het christelijke en reformatorisch Primair en Voortgezet Onderwijs

Met de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) werken we veel samen voor het onderwijs. Een voorbeeld hiervan is dat de RMU met de VGS de CAO voor het reformatorisch primair onderwijs afsluit. Met de Reformatorische Oudervereniging (ROV) werken we gezamenlijk om de belangen van ouders te laten horen. We organiseren een bezinning of doen een gezamenlijke peiling onder ouders over het onderwijs. Met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) organiseren we bezinning en toerusting rondom medische ethische thema’s. Dat raakt patiënten maar net zo goed professionals in de zorg.

Achter de schermen

Ook achter de schermen en gesloten deuren geven we stem aan de dingen waar christenen voor staan rondom arbeid en beroep. De RMU is present voor haar leden maar ook breed in de maatschappij. Identiteit combineren we met kennis van zaken vanuit een warme betrokkenheid op onze maatschappij.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu