Terug naar Werknemer

Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en leerkrachten meepraten en adviseren over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld over schooltijden, de ouderbijdrage, de veiligheid van school, maar ook als het gaat om zaken als het kwaliteitsbeleid (schoolplan), de vakantieplanning en het taakbeleid. Zeker nu de overheid steeds meer verantwoordelijkheden overlaat aan besturen en directies van scholen, is het van belang dat er een goed geïnformeerde en goed functionerende MR op school aanwezig is. Alle bij de school betrokken geledingen, zowel ouders en leerkrachten als bestuursleden en directies, hebben daar profijt van.

Ter ondersteuning van de medezeggenschapsraden heeft de RMU een collectief lidmaatschap voor de MR ontwikkeld. Dit lidmaatschap geeft recht op ondersteuning door gekwalificeerde medewerkers van de RMU en op flinke kortingen bij adviseringstrajecten en cursussen.

Het lidmaatschap kost 275 euro per jaar. Indien van een schoolvereniging of stichting met meerdere scholen alle MR’s lid worden, kost het lidmaatschap 200 euro per jaar per MR. De GMR is in dat geval gratis lid. Aanmelding geschiedt via school. De factuur wordt ook naar het schooladres verzonden.

In alle activiteiten stelt de RMU zich op als een betrouwbare gesprekspartner voor de werkgever en werknemer. We zoeken daarin naar een oplossing die recht doet aan de belangen van zowel de werkgever als de werknemers. We laten niet ons onderbuikgevoel leidend zijn, maar proberen ons zoveel mogelijk te baseren op de feiten. De mening van onze leden vormt daarin ook een belangrijke factor.

Bent u benieuwd wat de RMU voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu