Terug naar Werknemer

Nota arbeidsvoorwaardenbeleid voor werknemers

De basis van het arbeidsvoorwaardenbeleid van de RMU wordt vastgelegd in de Nota Arbeidsvoorwaardenbeleid. Deze jaarlijkse nota, die met behulp van deskundigen uit het netwerk van de RMU tot stand komt, bevat een selectie van de meest actuele vraagstukken op de Nederlandse Arbeidsmarkt. De beleidsuitgangspunten die daarin geformuleerd worden, vormen de basis voor de inzet van de RMU bij cao-onderhandelingen. Een van die beleidsuitgangspunten is bijvoorbeeld de loonwens, het percentage waarmee volgens de RMU de lonen voor werknemers in een kalenderjaar moeten worden verhoogd.

Daarnaast proberen we ook de beleidsmakers in Den Haag via politieke partijen te beïnvloeden en zijn we daar bezig om onze voorstellen, oplossingen en ideeën onder de aandacht te brengen.

In alle activiteiten stelt de RMU zich op als een betrouwbare gesprekspartner voor de werkgever en werknemer. We zoeken daarin naar een oplossing die recht doet aan de belangen van zowel de werkgever als de werknemers. We laten niet ons onderbuikgevoel leidend zijn, maar proberen ons zoveel mogelijk te baseren op de feiten. De mening van onze leden vormt daarin ook een belangrijke factor.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu