Terug naar Agenda

Trainingen voor de OR

Wij bieden maatwerktrainingen voor OR-leden om vaardigheden op te doen, uit te bouwen of te verdiepen. Een maatwerktraining wordt aangeboden aan een deel van of aan de gehele OR. De inhoud van de training kunnen wij afstemmen op de meest actuele onderwerpen rondom medezeggenschap. Het trainingsprogramma wordt vastgesteld na een intakegesprek met de trainer. 

De onderwerpen die wij o.a. kunnen behandelen zijn:

 • Basisvaardigheden
  Rechten, bevoegdheden (WOR) en werkwijze van de OR .
 • Vergadervaardigheden
  Verbeter als OR de vergadervaardigheden. Door een goede voorbereiding en effectiever te vergaderen bespaart de OR tijd en worden er kwalitatief goede besluiten genomen.
 • Communicatie met achterban
  Goede contacten tussen de OR en de achterban zijn belangrijk. Het vergroot de betrokkenheid van de werknemers en het is een belangrijke bron van informatie voor de OR. De OR leert welke communicatiemiddelen hij kan inzetten.
 • Communicatie en overleg met de bestuurder
  De OR zit regelmatig aan tafel met de bestuurder. Leer goed te communiceren met de bestuurder om misverstanden te voorkomen en door de juiste vragen te stellen.
 • Samenwerking binnen de OR
  Bewustwording van communicatie- en gedragspatronen. Ga uit van een gezamenlijk doel, communiceer effectief en versterk zo de samenwerking binnen het team.
 • Proactieve OR
  Een professionele OR is proactief en heeft visie op de toekomst van het bedrijf. De OR leert hoe hij professioneel en proactief functioneert en ontwikkelt een visie.
 • Inzicht financieel beleid
  Jaarlijks krijgt de OR ter informatie en bespreking diverse financiële stukken. Deze stukken heeft de OR nodig om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van de organisatie. Leer deze stukken op een goede manier te lezen en om zo grip te krijgen op het beleid.
 • ARBO / RI&E
  Op het gebied van regelingen m.b.t. de arbeidsomstandigheden heeft de OR een instemmingsrecht. Dat houdt in dat de OR moet instemmen met diverse zaken rondom RI&E. De OR leert welke rol hij hierin heeft.
 • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
  Draag bij aan het gezond doorwerken tot aan het pensioen. De OR krijgt handvatten om duurzame inzetbaarheid af te bakenen en maakt het verschil tussen het huidige en gewenste organisatiebeleid zichtbaar.
 • Pensioen
  Wat houdt een goed pensioen in en wat kan een medewerker daarmee? Krijg inzicht in de positie van de OR als het gaat om de arbeidsvoorwaarden en pensioen.
 • Andere gewenste onderwerpen
  Staat het onderwerp dat je zoekt er niet tussen? Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen
Vraag een vrijblijvende offerte aan via de button aan de bovenzijde van deze pagina.