Terug naar Agenda

Weerbaarheid voor onderwijspersoneel & gedragsprofilering in het onderwijs

Tijdsduur 1 dagdeel per training
Locatie  in overleg
Prijs  op aanvraag, afhankelijk van groepsgrootte

 

Wat kunt u in deze training verwachten?


Training “Weerbaarheid voor onderwijspersoneel”


In het onderwijs krijgt u steeds meer met ongewenst gedrag te maken.

 • Leerlingen worden assertiever, en dat kan uitmonden in agressiviteit of intimidatie. In de klas, op het schoolplein of via Social Media.
 • Ouders kunnen op een onprettige manier “verhaal komen halen” omdat ze ontevreden zijn over school of de resultaten van hun kind.
 • Collega’s of uw leidinggevenden vragen meer van u dan u kunt en wilt geven (zakelijk maar ook persoonlijk). U voelt zich misschien wel onder druk gezet om toch in te gaan op hun verzoeken.

In al deze situaties moet u het hoofd koel zien te houden en op een goede, rustige en betrokken manier reageren, grenzen aangeven en grenzen bewaken. Alleen, hoe doet u dat?

 • Hoe bewaakt u grenzen. Die van school, maar ook die van uzelf?
 • Waar liggen die grenzen eigenlijk?
 • En… wat doet u, als een ander die grenzen niet respecteert?
 • Wat maakt dat los en waar komt dat vandaan?

Wat leert u?

 • U gaat, door een combinatie van verbale, mentale en fysieke oefeningen, voelen en ervaren wat veiligheid en onveiligheid is en hoe u daarop reageert;
 • U leert verbaal en/of non-verbaal met lastige en mogelijke bedreigende situaties om te gaan;
 • U krijgt handvatten aangeboden om persoonlijk, of als team, met het thema weerbaarheid langdurig aan de slag te gaan om zo te zorgen voor meer (persoonlijk) werkplezier.

Aansluitend aan de bovengenoemde training kan de onderstaande training gegeven worden. Dit is een extra optie. Het is ook mogelijk om één van beide trainingen volgen.

Training “Gedragsprofilering in het onderwijs”

Het is goed om stevig in uw schoenen te staan op school en vanuit persoonlijke kracht rustig en kordaat te kunnen reageren op onverwachte en ongewenste / bedreigende situaties. Maar, minstens zo belangrijk is het vroegtijdig signaleren en classificeren van afwijkend gedrag.

Op scholen wordt veelal reactief opgetreden. Dat wil zeggen dat er vaak pas na een escalatie of incident wordt opgetreden. Hierdoor ontstaat onnodig overlast en/of ongewenst gedrag. Als het zou lukken om mogelijke issues en ongewenst gedrag in een veel eerder stadium te signaleren kunnen escalaties en incidenten voorkomen worden. Dit is beter en veiliger voor alle betrokkenen op en in de school.

 • Gedrag is bepalend als het gaat om veiligheid.
 • Gedrag is overal en kan ons daarom veel vertellen over iemands toestand.
 • Gedrag kan voorspellen wat er mogelijk in de (nabije) toekomst gaat gebeuren.

In deze training leert u afwijkend gedrag te herkennen/signaleren en gepast te reageren op personen die, binnen een vooraf geanalyseerde context, afwijkend of verdacht gedrag in om uw school vertonen.

Nooit is te garanderen dat ernstige en ingrijpende incidenten (zoals bijvoorbeeld geweld of loverboy-praktijken) kunnen worden voorkomen. Deze training biedt u echter wel handvatten aan om in en om uw school op een andere manier met veiligheid om te gaan.

De in deze training aangereikte kennis en vaardigheden zijn wetenschappelijk onderbouwd en worden wereldwijd in organisaties zoals scholen, universiteiten en ziekenhuizen toegepast.

Beide trainingen kunnen afzonderlijk van elkaar worden gevolgd maar lenen zich uitstekend om aansluitend te volgen.

Trainingsinstituut: Restment. 

Maatwerktraining
Deze trainingen kunnen ook als maatwerktraining gegeven worden. Neem contact met ons op voor meer informatie of vraag direct een offerte aan.

Neem contact met ons op voor meer informatie