Terug naar Agenda

Preventiemedewerker

Datum datum op aanvraag
Dagindeling 1 dagdeel, van 8.30 tot 12.00 uur of van 13.00u tot 16.30u
Locatie Wincoop Veiligheidstrainingen, locatie Barneveld
Prijs (excl. BTW) € 335

 

Wat kunt u in deze cursus verwachten?

Volgens de Arbowet is ieder bedrijf verplicht een preventiemedewerker aan te stellen. Bij bedrijven tot 25 personeelsleden mag de directeur of eigenaar dit zelf doen Zie voor een uitgebreide toelichting deze link naar het ARBO portaal van het Ministerie van SZW.

Wettelijke taken
De preventiemedewerker heeft 3 wettelijke taken:

 • Het opstellen of mede laten opstellen van de Ri&E (Risico inventarisatie en Evaluatie)
 • De OR of personeelsvertegenwoordiging adviseren over een goed arbeidsomstandigheden beleid en over de te nemen maatregelen hiervoor.
 • Deze maatregelen implementeren en uitvoeren.

Verder stelt de Arbowet dat de preventiemedewerker voldoende opgeleid en voldoende tijd krijgt om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Vanaf 1 juli 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging in de Arbeidsomstandighedenwet. De grootste wijziging is dat de positie van de preventiemedewerker versterk wordt. De werkgever heeft instemming van de OR/PVT nodig voor zowel de keuze van de preventiemedewerker als positionering van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Hierdoor krijgt de benoeming van de preventiemedewerker draagvlak binnen de organisatie en ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het preventiebeleid.

Nieuw is dat de preventie er een taak bij krijgt. Hij heeft de taak om te adviseren aan de Arbo-arts en hier nauw mee samen te werken.

Werkzaamheden van de preventiemedewerker

 • Medewerking verlenen aan het opstellen van een Risico inventarisatie en Evaluatie en het uitvoeren van het plan van aanpak.
 • Samenwerken met de OR/PVT of werknemers over maatregelen die genomen zijn of genomen moeten worden voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Uitvoeren van de maatregelen of het aansturen hiervan.

Inhoud van de cursus

 • Preventietaken en Arbowet
 • De Ri&E en het plan van aanpak
 • De invloed van medezeggenschap op preventietaken
 • De plaats en positie van de preventiemedewerker in de organisatie
 • Voorbeelden van het uitvoeren van arbomaatregelen op de werkvloer

Cursusmateriaal
U ontvangt bij deze cursus een cursusboek met een uitgebreid naslagwerk. Hierin is opgenomen:

 • Model aanstellingsbrief preventiemedewerker
 • Relevante artikelen uit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Relevante artikelen uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
 • Overzicht arbo-informatiebladen
 • Gebodsborden

Inclusief NIBHV examen en certificaat.

Deze cursus wordt op aanvraag gegeven door het trainingsinstituut. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Trainingsinstituut: Wincoop Veiligheidstrainingen.

Deze cursus kan ook in company worden gegeven, toegespitst op de specifieke vragen en behoeften van uw organisatie. Neem hiervoor contact met ons op.

Neem contact met ons op voor meer informatie