Tips voor je aangifte

Giften:

  • Voor gewone giften geldt een drempel en een minimum/maximum. Het bedrag boven de drempel mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag (minimum = € 60,00, maximum is 10% van het drempelbedrag). Giften die contant gedaan zijn mogen hierin niet meegenomen worden!
  • Tip. Komt u niet aan het drempelbedrag dan kan het wel een idee zijn om giften vast te leggen. Dan geldt het drempelbedrag niet.
  • Maak alvast een giftenlijst, dan kunt u deze aan het einde van jaar al invullen en meenemen naar uw belastingdeskundige.


Aftrek zorgkosten:

  • Als u zorgkosten hebt, mag u bepaalde kosten aftrekken. Dit zijn specifieke zorgkosten. U moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om zorgkosten te mogen aftrekken. U mag soms ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt.
  • Specifieke zorgkosten zijn ziektekosten zoals kosten voor medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor hulpmiddelen. Op de belastingsite staat een overzicht van de zorgkosten per jaar en welke kosten aftrekbaar zijn.
  • Ook voor zorgkosten geldt een drempelbedrag.
  • Niet aftrekbaar zijn kosten van de zorgverzekering en het eigen risico (wel of niet op vrijwillige basis)
  • Ook hierbij kan het van belang zijn om alle nota’s mee te nemen.

 

Delen