Boekenactie

We komen we naar u toe met een mooie actie! Als lid kunt u drie boeken bestellen met ledenvoordeel. De onderstaande drie boeken kunt u nú bestellen met heel veel ledenvoordeel. U betaalt € 39,95 en wanneer u een nieuw lid aandraagt bij de RMU ontvangt u één boek naar keuze gratis!

Ja, ik wil een gratis boek

Essenties van Dienend Leiderschap – Jan Kloosterman

Elke christen wordt geroepen leiding te geven, een ieder op zijn of haar plaats in het contact met anderen. Omdat we mensen zijn die in relatie tot elkaar leven, hebben de keuzes die we maken invloed op anderen. Het is de vraag wie je als mens wilt zijn in relatie tot de ander. Daarbij gaat het om het horen, zien en verstaan van de ander. Dat bepaalt hoe present je kunt zijn in het liefdevol dienen van je medemens. De RMU heeft hierover in de achterliggende tijd een webinarserie ‘Onderweg in je loopbaan’ aangeboden. In deze webinarserie (bestaand uit drie webinars) werd ingegaan op de thema’s luisteren, vertrouwen en zien.

Bekijk het openingswebinar van deze serie rond thema's uit het boek 'Essenties voor dienend leiderschap'

Ons goddelijk beroep – Ds. W.A. Zondag

'Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen.' Het gaat om de gewillige en getrouwe uitoefening van ons Goddelijk beroep. Maar... hoe geven wij dat handen en voeten? De Bijbel mag hierin voor ons een belangrijke inspiratiebron zijn. In dit boek wordt uitgelegd hoe het werkgeverschap en het werknemerschap werden uitgeoefend door godvrezende mensen uit de Bijbel. Ook de Heere Jezus geeft in verschillende gelijkenissen beelden van wat van een 'goed werkgever' en een 'goed werknemer' mag worden verwacht.

Dit boek is tot stand gekomen door een samenwerking met ds. Zondag en de RMU.

Lees meer over de benoeming van ds. Zondag als bijzonder hoogleraar

Mijn stem zal niet meer Zwijgen + CD – Sietze de Vries

Deze uitgave bevat een CD met 9 psalmzettingen en improvisaties van Sietze de Vries over: ps. 8, 22, 30, 42, 88, 96, 111, 126 en 133. Het boek bevat 9 meditaties door André F. Troost, Alfred van de Weg, Sytze de Vries, Antoine Bodar, Andries Zoutendijk, David de Jong, Tonnis van Eerden, Pieter Versloot en Klaas Pieterman. Ook de RMU heeft een mooie, inhoudelijke bijdrage geleverd.

De RMU heeft in het begin van de crisistijd samen met Sietze de Vries vijftal video’s opgenomen. De inhoud van deze psalmen blijven mooi en zijn nog steeds te beluisteren op ons YouTubekanaal.

Houd u van de muziek van Sietze de Vries? Kijk en luister alle muzikale ontmoetingen in Woord en Muziek van voorjaar 2020 nogmaals terug op ons YouTube-kanaal. Er is ook een prachtig interview beschikbaar met Jan Kloosterman en Sietze de Vries.

Naar de muziekvideo's

Naar het interview met Sietze de Vries

 

Mijn bestelling
{{ errors.first("field_456") }}

Zie uw Pluskaart of via inlog

Ben je nog geen lid? Vink dan hieronder aan dat we je mogen bellen voor een vrijblijvend informatiegesprek over het lidmaatschap
{{ errors.first("privacy") }}

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu