• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

CAO nieuws

28 MEI 2020
Uit een enquête onder leden van de RMU en de NPV blijkt dat er veel vragen leven onder christelijke zorgprofessionals die te maken hebben met hun functioneren als professional én met dilemma’s die raken aan de zorg voor de patiënt. Veel van deze vragen zijn gerelateerd aan Covid-19 en de gevolgen ervan. Daarom start de RMU met medewerking van de NPV een digitale en telefonische vraagbaak voor zorgprofessionals.
Lees verder
26 MEI 2020
Lees hier waarom de RMU ervoor pleit om juist nú meer aandacht te geven aan scholing.
Lees verder
26 MEI 2020
Een landelijke ontslaggolf lijkt de komende maanden onafwendbaar. De ontslagboete voor bedrijven die overheidssteun ontvangen wordt namelijk geschrapt. Nieuw werk vinden is zeker in deze tijden een lastige opgave vanwege de concurrentie van al die mensen die eveneens hun congé hebben gekregen.
Lees verder

Archief