• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Akkoord Sociaal Plan Damen Shiprepair

13 JUNI 2017

· Vakorganisaties RMU, FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie hebben akkoord bereikt met scheepsbouwer Damen Shiprepair over Sociaal Plan. 
· RMU is positief over resultaat, leden hebben ingestemd. 
· Aantal ontslagen teruggebracht van 142 naar 115.

De RMU heeft samen met vakorganisaties FNV Metaal, CNV Vakmensen en De Unie onderhandeld over een Sociaal Plan om de sociale gevolgen van de reorganisatie bij scheepsbouwer Damen Shiprepair op te vangen. Eind februari 2017 zagen Damen Shiprepair Vlissingen (DSVl) en Damen Shiprepair Rotterdam (DSR) zich genoodzaakt 142 van de 450 arbeidsplaatsen te schrappen (30 in Vlissingen en 112 in Rotterdam) vanwege de aanhoudende crisis in de maritieme sector. Na maanden van overleg met de directie is nu een principeakkoord bereikt. Dit akkoord heeft de RMU positief aan haar leden voorgelegd, die ermee hebben ingestemd.

Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid en onderhandelaar namens de RMU, is blij met het akkoord. “Het was een intensief traject, maar het resultaat mag er zijn. Het is de moeite waard om voor de werknemers die met ontslag bedreigd worden, een goed maar ook een verantwoord sociaal plan af te sluiten. Uiteindelijk betoont Damen als familiebedrijf dat zij ook in moeilijke tijden de medewerkers, het sociale kapitaal van de onderneming, niet in de kou laat staan.”

Belangrijkste resultaten

Als resultaat van de onderhandelingen is het aantal te schrappen arbeidsplaatsen bij Damen Shiprepair Rotterdam teruggebracht van 112 naar 85. Dat betekent dat van de totaal 142 aangekondigde ontslagen er nog 115 over blijven.

De vakorganisaties hebben Damen gevraagd om na te gaan of de medewerkers van de door Damen ingeschakelde onderaannemers volgens de cao Metalektro beloond worden. De directie van Damen heeft schriftelijk bevestigd hierover afspraken te willen maken met de vakorganisaties.

Verder is met Damen afgesproken te onderzoeken of met een Flexpool het aantal gedwongen ontslagen nog verder beperkt kan worden. Dit onderzoek wordt door een externe partij uitgevoerd en is nog bezig. Als deze Flexpool wordt ingericht, zullen boventallige werknemers van Damen Shiprepair Vlissingen en Rotterdam met voorrang in aanmerking komen voor de passende functies.

Sociaal Plan

De overeengekomen beëindigingsvergoeding in het Sociaal Plan is volgens de Kantonrechters-formule AxBxC, waarbij A is het aantal gewogen dienstjaren, B is het bruto maandsalaris (inclusief vakantietoeslag en andere pensioengevende toeslagen; B wordt gemaximeerd; maximaal de eindtrede van schaal F van het loongebouw) en C is de correctiefactor (1,1).

Daarnaast is afgesproken dat de werkgever gedurende vier weken voorafgaand aan de boventalligheid dient te onderzoeken of er elders binnen het concern een passende functie voorhanden is. Ook wordt er binnen het Damen-concern een Mobiliteitsbureau ingericht waarin een compleet Outplacement-programma wordt opgenomen. Iedereen, die boventallig is verklaard, heeft recht op negen maanden Outplacement.

Andere belangrijke afspraken

  • Als er sprake is van tijdelijk extra werk: werk voor zes maanden of langer, dan is de werkgever verplicht dit werk aan te bieden aan de boventallige werknemer. Is er sprake van tijdelijk extra werk tussen drie en zes maanden kan de werknemer op vrijwillige basis langer blijven.
  • Passende functie: schriftelijk aangeboden, binnen vijf werkdagen reactie werknemer. Een passende functie mag niet meer dan maximaal 1 loonschaal lager of hoger zijn. Als er sprake is van een loonschaal lager dan ontvangt werknemer het salaris van de lagere loonschaal met een toeslag. Eventuele toekomstige cao-loonsverhogingen gaan over zowel het lagere salaris als de toeslag.
  • Opleidingsfonds: er komt een opleidingsfonds waarin voor elke boventallige werknemer € 1.500,- wordt gestopt. Het moeten wel opleidingen zijn die het arbeidsmarktperspectief verbeteren.
  • Jubileum binnen een jaar na einde dienstverband dan een bruto uitkering.
  • Voor juridisch advies ontvangt iedere werknemer € 500,- excl. BTW.
  • Voor financieel advies ontvangt iedere werknemer € 500,- excl. BTW.
  • De looptijd is twee jaar, van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019.

Download hier het Sociaal Plan voor Damen Shiprepair Vlissingen en hier voor Damen Shiprepair Rotterdam.

Damen Shipyards Group exploiteert wereldwijd 33 scheeps- en reparatiewerven en heeft 9000 mensen in dienst, waarvan er 3000 in Nederland werken.


Meer informatie? Neem contact op met Chris Baggerman, coördinator Arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU.

Delen