• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Blij met onafhankelijk onderzoek Charim

06 JANUARI 2016

Al langere tijd is het onrustig bij Zorggroep Charim. Bij de RMU en andere vakorganisaties komen signalen binnen van intimidatie en een angstcultuur. Nu er bij Zorggroep Charim ook twee regiodirecteuren zijn vertrokken, zijn leden van de RMU verder geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Afgelopen dinsdagmiddag 5 januari hebben de vakorganisaties gesproken met de Raad van Bestuur over de binnengekomen signalen. Bij dit gesprek was ook een delegatie van de Ondernemingsraad (OR) aanwezig. Door de vakorganisaties is een korte schets gegeven van de opmerkingen die door leden zijn gemaakt, zonder daarbij details of namen te noemen. Wel is aangegeven welke soort signalen er binnen kwamen en dat we ons zorgen maken over de situatie binnen Charim. Ook het feit dat de media signalen naar buiten brengt, baart ons zorgen. Al deze negatieve aandacht is niet goed voor de organisatie, werknemers en cliënten.

De gezamenlijke vakorganisaties hebben er bij de Raad van Bestuur op aangedrongen om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Na overleg over het hoe en waarom zijn we tot de volgende conclusie gekomen:

“De bestuurder (Henk Prins) heeft op basis van een aantal signalen, besloten een onafhankelijk onderzoek te laten doen, in gezamenlijkheid met vakorganisaties en medezeggenschap (OR), naar mogelijk aanwezige angst in de organisatie en hoe die om te buigen naar vertrouwen.”

Volgende week zullen partijen nadere afspraken maken over de stappen die genomen moeten worden om een dergelijk onderzoek te laten plaatsvinden.

De RMU Werknemers is blij dat de Raad van Bestuur de binnengekomen signalen serieus neemt en in gezamenlijkheid wil komen tot een onafhankelijk onderzoek. Dit onderzoek zal enige maanden in beslag nemen. De RMU Werknemers hoopt dat dit onderzoek, en de eventueel daaruit voortvloeiende maatregelen zal leiden tot rust en vertrouwen binnen Zorggroep Charim.

Gerro de Jager is medewerker collectieve belangenbehartiging bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een reactie achter of stuur Gerro de Jager een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen