• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Eindelijk cao-akkoord politie

14 SEPTEMBER 2018

Na maanden van onderhandelen is er vrijdag eindelijk een akkoord bereikt voor een nieuwe cao bij de politie. De korpsleiding en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) enerzijds en de politiemedewerkers en politiebonden anderzijds hebben belangrijke afspraken gemaakt om bijvoorbeeld de werkdruk aan te pakken. Hiermee zijn de voor dit weekend aangekondigde politie acties opgeschort.

Een overzicht:

  1. De werkdruk van politiemensen wordt aangepakt door het vrijmaken van extra capaciteit op basis van het Herstelplan van de bonden.
  2. Medewerkers in de basispolitiezorg, opsporing en ondersteuning krijgen duidelijkheid over (automatische) doorstroom naar hogere functies na het opdoen van enkele jaren ervaring.
  3. Collega’s krijgen meer zeggenschap en duidelijkheid over hun inroostering. De flexibiliseringsplannen van de werkgever (afschaffing 4x9-modaliteit) zijn van tafel.
  4. Het basisinkomen van politiemedewerkers wordt in drie jaar tijd met meer dan 8 % verhoogd.
  5. Daarnaast is er op zowel 1 januari 2018 als 2019 een eenmalige uitkering van 400 euro.

De RMU vindt het een goede zaak dat er eindelijk een akkoord is bereikt over de politie-cao. Na een lange tijd van onzekerheid voor agenten, hopen we nu op duidelijkheid voor de toekomst.

Gelukkig zijn de aangekondigde stakingsacties nu van de baan. Staken door de politie is onverantwoord en zet de veiligheid van burgers op het spel.

De RMU constateert tevreden dat er meer agenten bij komen, omdat de werkdruk als een zware last op de schouders van de politie drukt. We hopen dat de broodnodige maatregelen zo snel mogelijk omgezet worden in daden, zodat de werkvloer het ook gaat merken.

Bron: politiebond.nl

Delen