• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Leden beslissen over cao Groente en Fruit

29 AUGUSTUS 2017

Na maandenlange onderhandelingen over een nieuwe cao voor de sector Groothandel Groenten en Fruit is nu het woord aan de leden. Dat hebben werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties RMU, CNV Vakmensen en FNV Handel maandag besloten. Als de meerderheid van de leden instemt, is er sprake van een nieuwe tweejarige cao (1 januari 2017 tot 1 januari 2019).

Ik ben tevreden over het resultaat wat er nu ligt. Slechts een kleine aanpassing van onze loonwens, heeft de werkgevers doen besluiten om toch in te stemmen met ons eindbod. Met dit resultaat keert de rust terug in de groente- en fruitsector.

Tot uiterlijk 8 september 2017 kunnen leden hun stem uitbrengen. Wat betekent het resultaat voor de RMU-leden als zij instemmen?

  • Een loonstijging van drie keer 1,25 procent op respectievelijk 1 oktober 2017, 1 januari 2018 en 1 juli 2018;
  • Een zogenaamde ouderenregeling om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Vijf jaar voor de AOW-leeftijd mogen werknemers kiezen voor behoud van het huidige leeftijdsverlof en diensttijdverlof of 80 procent gaan werken tegen 92,5 procent loon en 100 procent pensioenopbouw;
  • Starten pilot flexibeler werken door opstellen gezonde en slimme roosters binnen de (arbeidsvoorwaardelijke) kaders van de cao. Geen aanpassing toeslagen tot 1 januari 2019 op avonden, zaterdag en de zondag. Pilot heeft als gezamenlijk intentie om te komen tot een meer flexibele inzet van de vaste medewerkers met als doel het verminderen van het aantal flexkrachten;
  • Geen verrekening van gemaakte scholingskosten met het Transitiebudget indien er sprake is van gedwongen ontslag of onvrijwillig vertrek;
  • Vergoeding kosten (verplichte) chauffeursopleidingen;
  • De wachtdag bij ziekte komt te vervallen waardoor bij ziekte direct het salaris wordt uitbetaald zonder verrekening wachtdag;
  • De versobering van de WW-uitkering (3e WW-jaar) wordt gerepareerd;
  • Partijen vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, meer kansen krijgen. Bijvoorbeeld door het opdoen van werkervaring en door hen structurele arbeidsplaatsen in te laten vullen. Werkgevers nemen een inspanningsverplichting op zich om gedurende de looptijd van de cao banen beschikbaar te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De intentie is dat de medewerker uiteindelijk een contract voor onbepaalde tijd aangeboden krijgt, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten en mogelijk maken.

Zie ook Groothandel Groente en Fruit.

Lees hier ook 'Akkoord over cao groothandel groente en fruit'

is bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mail: reageren@rmu.nu.
Delen