• vakorganisatie met Bijbelse visie
  • brede dienstverlening
  • veel voordeel voor leden

Reparatie derde WW-jaar betaalbaar?

26 NOVEMBER 2015

Dinsdag 24 november jl. heeft de Stichting van de Arbeid (STAR) overeenstemming bereikt over reparatie van het derde WW-jaar. De RMU plaatst hier enkele kanttekeningen bij. In plaats van een kortere WW-periode bepleit de RMU een meer activerende WW.

Dit wil de RMU bereiken door aanpassing van de hoogte van de WW-uitkering. Wat de RMU betreft zou de WW-uitkering na één jaar elk half jaar met bijvoorbeeld 10 procent verminderd kunnen worden, met als absolute ondergrens het sociaal minimum, 70 procent van het minimumloon. Dat vindt de RMU een echte versterking van de arbeidsmarktfunctie.

Ik vraag mij af of een dergelijke reparatie betaald kan worden door de werknemers, de komende twee jaar een bijdrage van maximaal € 70,- per jaar te laten betalen. Weliswaar wordt de huidige duur van de WW-uitkering (38 maanden) vanaf 1 januari 2016 met 1 maand per kwartaal gefaseerd teruggebracht tot maximaal 24 maanden, maar vraag ik mij af of er voor dit bedrag een private verzekeraar te vinden die een dergelijk risico wil verzekeren. Ook als hier nog een 50 procent bijdrage van de werkgever tegenover staat.

Het is tekenend, dat hierover eerst in het voorjaar van 2016 duidelijkheid komt. Na deze twee jaar gaat de bijdrage van de werknemers oplopen van 0,2 procent van het jaarsalaris naar 0,75 procent van het jaarsalaris (maximaal € 52.000,-). Overigens is in het in 2013 afgesloten sociaal akkoord afgesproken dat het uitgangspunt is dat de premieverdeling tussen werkgevers en werknemers in 2020 fifty fifty is, te bereiken op een koopkrachtneutrale wijze. Feitelijk betekent dit dat op ieder cao-tafel de discussie gevoerd wordt op welke wijze de eigen bijdrage van de werknemers voor het derde jaar geneutraliseerd kan worden zoals is afgesproken in het sociaal akkoord. Ik verwacht daarom dat het de inzet van vakorganisaties wordt om de eigen bijdrage van de werknemers weer in de loononderhandelingen te repareren. Dat is het logische gevolg van het zwart op wit zetten van een dergelijke afspraak en er als werkgevers een handtekening onder te plaatsen, zoals gebeurd is in het sociaal akkoord.

Lees ook: Derde ww-jaar gered in de cao's

Chris Baggerman is coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid bij de RMU. Reageren? Laat hieronder een bericht achter of stuur Chris Baggerman een e-mail: reageren@rmu.nu
Delen