Terug naar Kennisbank

RMU dankbaar voor plannen arbeidsmarkt in coalitieakkoord

Gepubliceerd op 2021-12-16

Veenendaal, 15 december 2021 – Op woensdag 15 december is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De vakorganisatie RMU is overwegend dankbaar voor de afspraken die er in dit akkoord verwoord staan, al zijn er ook zorgen, met name op het gebied van onderwijsvrijheid en medisch-ethische vraagstukken. In dit bericht staat het standpunt van de RMU verwoord op vier gebieden: arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden in de zorg en het onderwijs, sociale veiligheid in het onderwijs en de kinderopvangtoeslag.

Arbeidsmarkt

De RMU is positief gestemd over de afspraken die genoemd zijn in het regeerakkoord met betrekking tot de arbeidsmarkt. Onder andere het streven om de verschillen tussen vast en flexwerk te verkleinen, werken lonender te maken en de armoedeval te verkleinen, juicht de RMU van harte toe. Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid mr. J.G.N. Schreuders: ‘Goed dat de overheid het rapport van de commissie Borstlap en de adviezen van vakbonden serieus neemt. Het is heilzaam voor zowel werknemers als werkgevers als de arbeidsmarkt sociaal duurzamer wordt, zoals wij ook benoemen in onze arbeidsvoorwaardennota.’

De RMU is ook overwegend vreugdevol gestemd over het beleid dat gemaakt wordt op het gebied van zelfstandigen. Het is goed dat de overheid zelfstandigen meer zekerheid en een sociaal vangnet wil bieden. Deze grote groep ondernemers heeft echter wel snel meer duidelijkheid nodig over de concrete invulling van de aanpak van schijnzelfstandigheid door wet- en regelgeving.

Arbeidsvoorwaarden zorg en onderwijs

De RMU is eveneens dankbaar voor de voorgenomen salarisverhoging in de zorg en het onderwijs. RMU-bestuurder drs. J. Kloosterman: ‘Goed dat zowel onze onderwijs- als zorgprofessionals betere arbeidsvoorwaarden tegemoet kunnen zien. Deze vitale sectoren verdienen extra waardering.’1 ‘Meer geld’ lost de problemen rondom de krapte op de arbeidsmarkt echter niet op. J. Kloosterman: ‘Het is goed dat de salarissen omhoog gaan, maar daarmee is er nog geen extra personeel. Het is noodzakelijk dat de overheid verder nadenkt over een structurele oplossing voor het leraren- en verpleegkundigentekort. Hoe wordt werken in de zorg en het onderwijs aantrekkelijker gemaakt, zodat een groter deel van de beroepsbevolking voor deze sectoren kiest?’

Sociale veiligheid in het onderwijs

Over het voorgenomen beleid dat de ruimte voor op de Bijbel gefundeerd onderwijs lijkt te verkleinen, maakt de RMU zich zorgen. De aangekondigde regelgeving over dit onderwerp suggereert dat er een probleem is dat door het nieuwe beleid aangepakt moet worden. De RMU ziet echter met dit beleid de diversiteit tussen scholen juist verdwijnen. RMU-bestuurder J. Kloosterman: ‘We zien dat het beleid van de overheid zich steeds meer op de inhoud van het onderwijs richt, terwijl dat de verantwoordelijkheid van de scholen is. De RMU vindt dat de overheid alleen zou moeten controleren op de kwaliteit van het onderwijs, niet op de ideologisch gemotiveerde inhoud ervan.’2

Kinderopvangtoeslag

De RMU vindt het jammer dat met de kinderopvangtoeslag de vrijheid van ouders beperkt wordt om zelf te kiezen hoe ze de rollen thuis verdelen. Deze toeslag stuurt beide ouders richting de arbeidsmarkt. RMU-bestuurder Jan Kloosterman: ‘Wij zien liever dat de kinderbijslag wordt verhoogd, zodat ouders zelf kunnen kiezen hoe ze de zorg voor de kinderen vormgeven, op basis van hun eigen overtuiging. Met deze toeslag is die vrijheid er niet.’

De komende periode blijft de RMU actief de beleidsontwikkelingen volgen en zet zich in om de belangen van haar leden in de verschillende sectoren te behartigen. We doen dat in afhankelijkheid van God. We wensen het nieuwe kabinet deze afhankelijkheid van harte toe.

1Zie ook: https://www.vgs.nl/nieuws/samenwerken-natuurlijk-juist-nu/.

2Zie ook de persberichten van de VGS-VBSO en de ROV onder downloads over dit onderwerp. 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu