Terug naar Kennisbank

RD: Eén van de zeven werknemers kampt met burn-outklachten

Gepubliceerd op 2022-12-01

Eén van de zeven werknemers kampt met burn-outklachten. Dat komt neer op bijna 1,3 miljoen Nederlanders.

Onderzoeksinstantie TNO kwam met deze cijfers naar buiten naar aanleiding van de Week van de Werkstress, die van 14 tot en met 18 november duurt. De week is een initiatief van de branchevereniging voor arbodiensten OVAL.

OVAL-directeur Elwin Wolters spreekt van zorgwekkende cijfers. Om werkstress en burn-outs te voorkomen, moet preventie volgens hem financieel aantrekkelijker worden gemaakt. „Als we namelijk niets doen zitten werknemers nu, maar ook over tien jaar, met een burn-out thuis op de bank.”

Uit het onderzoek blijkt dat ook het aantal verzuimdagen door werkstress flink is gestegen. Vorig jaar verzuimden werknemers in totaal 11 miljoen dagen door werkstress. Dat betekende een stijging met 1,6 miljoen dagen in vergelijking met 2020.

Onderwijs

In samenwerking met TNO becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat ruim een half miljoen werknemers vorig jaar voor een langere tijd verstek lieten gaan vanwege een te hoge werkdruk. Het verzuim om deze reden is het hoogst onder leraren, vooral in het hoger onderwijs en op middelbare scholen.

Van alle respondenten bleef 6,7 procent (520.000 werknemers) vorig jaar thuis vanwege de hoge werkdruk. Gemiddeld waren zij voor 38 werkdagen niet inzetbaar. Dat is ver boven de gemiddelde afwezigheid van 17 werkdagen. Eén van de drie werknemers waarop de baas geen beroep kon doen, was minstens twintig werkdagen afwezig.

Volgens het CBS is het aandeel mensen dat thuis blijft vanwege een hoge werkdruk al jaren tussen de 6 en 7 procent. Maar doordat steeds meer Nederlanders betaald werk doen, neemt ook het absolute aantal verzuimen toe.

Jan Schreuders, juridisch specialist bij de Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU), merkt dat vooral jongeren steeds meer gebukt gaan onder werkstress. „Ze proberen veel ballen tegelijk in de lucht te houden. Vooral de druk vanuit sociale media –dat alles maar perfect moet zijn– is fors.”

In het door de overheid fiscaal gestimuleerde tweeverdienersmodel schuilt volgens Schreuders een gevaar.

Jan Scheuders: „Burn-outklachten komen zelden door alléén werkdruk. Een druk privéleven en het op veel fronten moeten presteren, levert de meeste stress op. Vooral gezinnen met twee werkende ouders lopen dus een risico.”

Om stressklachten voor te zijn pleit de RMU voor een coachingsbudget. Schreuders: „Net zoals het STAP-budget voor werknemers om een opleiding te volgen, zou er een budget beschikbaar gesteld moeten worden voor coaching en begeleiding van werknemers die tegen hun grenzen aanlopen.”

Dit artikel stond 14 november 2022 in het Reformatorisch Dagblad.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu