Terug naar Kennisbank

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Gepubliceerd op 2022-01-26

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, de #metoo-beweging; het onderwerp is helaas uiterst actueel. Ongewenst gedrag kan zich ook in andere vormen voordoen, denk aan: pesten, discriminatie, agressie en geweld. Dit soort gedrag kan voor een werknemer grote gevolgen hebben. Wat mag u van uw werkgever verwachten als u hiermee te maken krijgt? En wat kunt u zelf doen?

Veilige werkomgeving

Een werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving. De werkgever is verantwoordelijk voor het gedrag van collega’s onderling, maar dient werknemers ook te beschermen tegen misdragingen door derden, zoals klanten, bezoekers of bewoners. Onderdeel van deze zorgplicht is dat de werkgever ook beleid voert tegen ongewenst gedrag. Dit kan door een gedragscode op te stellen waar duidelijk uit blijkt welk soort gedrag ongewenst is en welke sancties volgen op overtreding van deze gedragscode. Ook kan er een vertrouwenspersoon worden aangesteld, met wie u vrij kunt spreken over grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag

Bij grensoverschrijdend gedrag is niet de intentie van de veroorzaker van belang, maar hoe de gedraging overkomt op de persoon waarop zij gericht is. Het gaat om gedrag waarmee een grens bij iemand overschreden wordt en daarmee als intimiderend of vernederend wordt beschouwd. Het is voor iedereen verschillend waar die grens ligt. Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag zijn seksistische opmerkingen, ongewenste betastingen of bepaalde gebaren waarbij de grenzen in de omgang worden overschreden.

Gesprek met de collega

Een collega confronteren met zijn/haar gedrag kan enorm spannend zijn, maar is vaak wel een goede oplossing als het grensoverschrijdende gedrag nog niet uit de hand gelopen is. Laat de collega weten wat het gedrag of de opmerking met u doet. Vaak zijn mensen zich niet bewust van de impact van hun gedrag op een ander. Een goed gesprek kan dan helpen om de collega daar bewust van te maken. Ook kan het gesprek een oplossing zijn om het gedrag in de toekomst te voorkomen.

Vertrouwenspersoon of leidinggevende

Soms is het erg moeilijk om een collega rechtstreeks aan te spreken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een leidinggevende, als het gedrag al langer speelt of als het gedrag veel schaamte of stress oplevert. Is er een vertrouwenspersoon binnen de organisatie? Dan is het goed om de situatie met de vertrouwenspersoon te bespreken. Hij of zij kan u vertellen welke vervolgstappen u kunt nemen.

Is er geen vertrouwenspersoon beschikbaar, dan kunt u ervoor kiezen om de situatie met een leidinggevende te bespreken. Uw leidinggevende kan vervolgens in gesprek gaan met de persoon die zich grensoverschrijdend heeft gedragen. Afhankelijk van het gedrag kan uw werkgever onderzoek (laten) doen en vervolgens maatregelen nemen, zoals een officiële waarschuwing of misschien zelfs ontslag (op staande voet). Ook kan een melding aanzet zijn voor een cultuurverandering binnen de organisatie.

Het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag kan erg spannend zijn. Weet dat de medewerkers van de RMU u een luisterend oor kunnen bieden en u kunnen helpen in dit proces.

Lees hier meer over dit thema.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu