Terug naar Kennisbank

Manifest 2023

Gepubliceerd op 2023-12-05

In een wereld van constante verandering, blijft de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) trouw aan haar christelijke fundamenten, normen en waarden. Principes die niet alleen geworteld zijn in de Bijbel, maar ook essentieel zijn voor sociale harmonie en economische stabiliteit. Met dit manifest voor 2023 vertalen we onze visie op een rechtvaardige samenleving, waarin zorg voor het gezin, de bescherming van werknemers en de versterking van gemeenschapsbanden centraal staan.

1. Versterking van de zondagsrust

De RMU streeft naar het versterken van de positie van de zondag als een dag van rust, zowel in de samenleving als in de economie. Wij erkennen het belang van deze dag als sociaal, economisch en maatschappelijk rustpunt in de week, in lijn met christelijke waarden en tradities.

2. Steun voor eenverdienersgezinnen

Een speerpunt van de RMU is de onevenredige belastingdruk op gezinnen met één kostwinner. Wij pleiten voor een eerlijker belastingsysteem, waarbij eenverdienersgezinnen met een gelijk gezinsinkomen niet 4,5 keer meer belasting betalen dan tweeverdieners.

3. Hervorming van kinderopvangtoeslagen

In plaats van specifieke toeslagen voor kinderopvang, bepleit de RMU een algemene verhoging van de kinderbijslag. Dit bevordert de financiële toegankelijkheid en keuzevrijheid van alle gezinnen.

4. Zekerheid van bestaan voor iedereen

De RMU zet zich in voor een aanvaardbaar sociaal minimum en een herziening van het belasting- en toeslagenstelsel. Dit moet werken aantrekkelijker maken ten opzichte van een uitkeringssituatie, waarbij bestaanszekerheid centraal staat.

5. Iedereen heeft recht op vast werk

Eerlijk werk voor iedereen, zonder schijnzelfstandigheid, met een focus op de zwakkere groepen. De RMU streeft naar sociale duurzaamheid waarbij een vast contract de norm is en flexcontracten de uitzondering vormen.

6. Aanpassing loondoorbetaling bij ziekte voor ondernemers

Loondoorbetaling bij ziekte vinden vindt de RMU een groot goed. Desondanks pleit de RMU pleit voor een herziening van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor ondernemers. Wij stellen een verkorting van de termijn voor naar één jaar, waarbij het tweede jaar collectief vanuit de overheid geregeld wordt.

7. Vrijheid en identiteit binnen onderwijs en zorg

De RMU staat pal voor het geven van ruimte aan identiteitsgebonden organisaties, niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg en andere sectoren. Dit omvat een verdediging van onderwijsvrijheid in het licht van politieke discussies rond artikel 23 en een brede steun voor identiteitsgebaseerd toelatings- en benoemingsbeleid.


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu