Terug naar Kennisbank

Nieuwe pensioenwet definitief

Gepubliceerd op 2023-06-09

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangenomen. Pensioenfondsen moeten volgens de huidige planning uiterlijk op 1 januari 2028 overgaan op het nieuwe stelsel. Er kan alsnog worden besloten om deze deadline verder uit te stellen. Hoewel er vooral nog veel onduidelijk is rond deze wet, is al wel bekend dat deze wet voor veranderingen zal gaan zorgen. Pensioencontracten moeten worden aangepast en werkgevers zullen keuzes moeten maken. Ook de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) speelt hierin een belangrijke rol, met name als de werkgever een eigen pensioenregeling heeft en niet is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds.

Als RMU volgen we de ontwikkelingen rondom de nieuwe pensioenwet op de voet. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we onze leden (zowel werkgevers als werknemers) daarover uitgebreider informeren.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu