Terug naar Kennisbank

Oproep sociale partners cao Retail Non-Food

Gepubliceerd op 2021-02-25

Oproep vanuit sociale partners bij de cao Retail Non-Food

In deze ernstige crisis hebben sociale partners bij de cao Retail Non Food regelmatig overleg over de stand van zaken in de sector, over mogelijkheden om als sociale partners bij te dragen aan oplossingen.

Wij, werkgevers en vakbonden, constateren dat deze crisis van zodanige omvang is, dat het alleen lukt hier uit te komen als alle betrokken partijen de handen ineen te slaan.

We zien dat enerzijds de NOW-regelingen ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel in dienst kunnen houden en de lonen kunnen doorbetalen. Tegelijkertijd zien we dat niet alle werkgevers in aanmerking komen voor de NOW en hoe langer de lockdown duurt, hoe meer moeite werkgevers hebben om (ook) de overige ondernemingskosten te kunnen blijven voldoen nu de omzetten fors zijn teruggelopen. Overigens worden, als een bedrijf NOW ontvangt, niet de totale loonkosten daaruit doorbetaald, maar een percentage daarvan.

Wij hopen dat de crisis snel tot een einde komt en dat werkgevers snel op een veilige manier de winkels weer kunnen openen. Veel werkgevers doen er alles aan om hun werknemers in deze tijden op te leiden, zaken op te pakken die wellicht waren blijven liggen en staan te trappelen om open te gaan. Werknemers zien er eveneens naar uit om hun werk op te pakken.

Wij roepen werkgevers dan ook op om steeds in goed overleg ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond hun werk kunnen doen.
Wij roepen werknemers op zich constructief op te stellen, de schouders eronder te zetten en samen met hun werkgever waar nodig een extra stapje te zetten om de straks beter uit de crisis te komen.

Tot slot roepen wij de overheid op om de winkels snel open te laten gaan. Door de veiligheidsprotocollen kan dit veilig. Langer gesloten houden van de winkels zal tot een kaalslag in de winkelstraten leiden die niet meer hersteld zal worden.

__________________________________________________

18-11-2020

Op dinsdag 17 november is door RMU Werknemers, CNV, De Unie en AVV een onderhandelaarsresultaat met werkgevers bereikt over de cao Retail Non-Food. Deze zogenoemde cao heeft - na het akkoord van leden - een looptijd van 1,5 jaar, vanaf 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. De schaallonen worden twee keer per jaar in januari en juli verhoogd met de stijging van het wettelijk minimumloon. RMU jurist collectieve belangenbehartiging Melanie Blonk: 'Ik vertrouw erop dat werkgevers die afgelopen periode een hoge omzet gedraaid hebben, hun personeel extra gaan waarderen.'

De RMU Werknemers is blij met het cao resultaat, omdat dit rust en duidelijkheid geeft aan veel werkgevers en werknemers. Zeker in deze bijzondere tijd. In de onderhandelingen is er voor gekozen om niet met al te uitgebreide voorstellen te komen, mede om langdurige cao-onderhandelingen te voorkomen. De overeenkomst geldt voor ruim 170.000 werknemers.

"Als werkgevers in een aantal sectoren, bijvoorbeeld woondetailhandel en tuincentra, een goede omzet gedraaid hebben, mogen werknemers daar ook in meedelen."

De Retail Non-Food is een grote en veelzijdige sector. Het valt niet mee om al die belangen recht te doen. Er zijn grote verschillen tussen de resultaten die de sectoren hebben geboekt in het afgelopen jaar. Een grotere loonsverhoging voor alle sectoren is daarmee geen optie, maar de RMU Werknemers wil graag recht doen aan de veelzijdigheid van sectoren. Melanie Blonk: 'Als werkgevers in een aantal sectoren, bijvoorbeeld woondetailhandel en tuincentra, een goede omzet gedraaid hebben, mogen werknemers daar ook in meedelen. Zij hebben het afgelopen jaar meegeholpen om in deze uitzonderlijke tijden toch een goed bedrijfsresultaat neer te zetten. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse werkgevers en uit de terugkoppeling van die gesprekken heb ik begrepen dat een extra waardering ook vaak al is gebeurd of op de planning staat. Uiteraard zal ik samen met onze leden een vinger aan de pols houden.' 

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu