Terug naar Kennisbank

Prinsjesdag 2023

Gepubliceerd op 2023-09-22

Prinsjesdag 2023 is een feit. De regering heeft de plannen voor 2024 bekendgemaakt. Het kabinet is demissionair. Daardoor bevatten de miljoenennota en de begroting SZW een beperkt aantal maatregelen ten opzichte van de voorjaarsnota.

Enkele plannen die relevant zijn voor werkgevers en werknemers:

  • De maximale onbelaste reiskostenvergoeding die een werkgever aan een werknemer mag vergoeden, wordt verhoogd. Voor zakelijke reiskosten geldt vanaf 2024 een maximale onbelaste vergoeding van 23 cent per kilometer.
  • Het STAP budget wordt afgeschaft met ingang van 2024. De scholingssubsidie SLIM (Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt verhoogd. Deze subsidie kan door ondernemers worden aangevraagd voor bijvoorbeeld loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Of voor het opstellen van een opleidings- en ontwikkelplan voor in de onderneming.
  • Met de seniorenkansenvisie zet de regering maatregelen in om de positie van senioren te verbeteren. Deze visie wordt nog verder uitgewerkt. In verband hiermee wordt de IOW (een uitkering voor werklozen vanaf 60 jaar die een WW- of WGA-uitkering hebben gehad) nog eenmaal voor 4 jaar verlengd.
  • Werkgevers kunnen een Oekraïense vluchteling in loondienst nemen, zonder een tewerkstellingsvergunning. Deze vrijstelling geldt tot in elk geval 4 maart 2024. Aangezien de oorlog in Oekraïne nog niet beëindigd is, is de verwachting dat de vrijstellingsmogelijkheid opnieuw verlengd wordt tot maart 2025.
  • Er zijn de laatste jaren veel verlofsoorten bij gekomen, vooral om mensen te ondersteunen bij de verdeling van werk en zorgtaken. Inmiddels is het verlofstelsel voor veel mensen onoverzichtelijk. Er wordt gekeken naar een vereenvoudiging van dit stelsel.
  • Het kabinet werkt ook aan een aanpassing van de regels over loondoorbetaling bij ziekte. Voor kleine werkgevers is het nu vaak lastig om langdurig zieke werknemers te vervangen.

Onduidelijkheden? Vragen over bepaalde plannen? Neem contact met ons op!


Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu