De coronacrisis treft veel jongeren op de arbeidsmarkt. Zij verliezen hun baan als gevolg van de coronamaatregelen of hebben moeite om na hun studie werk te vinden. En dat ziet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) terug in het toenemend aantal jonge mensen die bijstand aanvragen.

Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat het aantal Nederlanders met een bijstandsuitkering in het laatste kwartaal voor het eerst in drie jaar is gestegen. De belangrijkste oorzaak is een toename van het aantal werkloze jongeren.

Relatief veel jongeren hebben sinds de uitbraak van COVID-19 hun baan verloren. "Doordat jongeren nog niet zoveel jaren hebben gewerkt en dus ook weinig WW-rechten hebben opgebouwd, komen ze sneller in de bijstand", legt CBS-econoom Van Mulligen uit. Ook vermoedt hij dat een deel van de jongeren die recent is afgestudeerd, moeite heeft om aan een baan te komen en daardoor vanuit de studie meteen in de bijstand terechtkomt.

Ook je baan verloren of zonder werk?

Laat je helpen door de RMU. Onze loopbaancoaches kunnen jou begeleiden naar een nieuwe baan.

Meer informatie over loopbaancoaching van de RMU