Terug naar Kennisbank

Uitspraak rechtbank in procedure schadevergoeding long covid

Gepubliceerd op 2023-03-09

Op woensdag 8 maart heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de procedure die was aangespannen door vakbonden FNV en CNV tegen de Staat der Nederlanden.

De vakbonden vorderden een schadevergoeding voor zorgmedewerkers die long-COVID hebben opgelopen tijdens de besmettingsgolf in 2020. De vakbonden hebben de rechter gevraagd om de Staat te verplichten een vergoeding te betalen van € 22.839,- per persoon. Als argument werd aangedragen dat tijdens de coronagolf veel van deze zorgmedewerkers is gevraagd, terwijl er onvoldoende maatregelen waren getroffen om hen te beschermen tegen de gevaren van Covid-19.


De rechter heeft de eis van de vakbonden afgewezen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rechter van mening is dat precieze gevolgen voor de zorgmedewerkers te verschillend zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om hiervoor een collectieve regeling te treffen die voor iedereen gelijk uitvalt. Van geval tot geval moet beoordeeld worden of er sprake is van onrechtmatig handelen en of er hierdoor recht ontstaat op een schadevergoeding. De rechter geeft overigens wel aan dat de gedupeerden er een groot belang bij hebben om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over een financiële compensatie. Hopelijk komt er inderdaad op korte termijn duidelijkheid over een financiële compensatie. Tegelijkertijd, de prestatie die door veel zorgmedewerkers is geleverd zal nooit in geld uit te drukken zijn en heeft sommige medewerkers veel gekost. Maar een compensatie kan voor veel betrokkenen wel een belangrijke blijk van waardering zijn en een aanvulling die (financieel) hard nodig is.

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu