Terug naar Kennisbank

Wetswijzigingen per 1 juli 2023

Gepubliceerd op 2023-07-05

Inmiddels zijn we alweer halverwege het jaar 2023. Per 1 juli zijn er een aantal wijzigingen die van belang zijn voor werkgevers, werknemers en uitkeringsgerechtigden. Hieronder volgt een overzicht van een aantal wijzigingen.

Verhoging wettelijk minimumloon en dagloon

Met ingang van 1 juli is het wettelijk minimumloon verhoogd met 3,13%. Voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt het wettelijk minimumloon € 1995,- bruto per maand. Ook de daglonen van de uitkeringen worden met 3,13% verhoogd. Per januari 2024 gaat er een wettelijk minimumuurloon gelden. Dit is nu nog niet het geval, nu geldt alleen een minimumloon per maand, week en dag. Dit betekent dat het per bedrijf kan verschillen hoe het minimumuurloon uitvalt, dit hangt namelijk af van de geldende werkweek. Concreet betekent het voor werknemers met een werkweek van meer dan 36 uur per week dat zij er per 2024 op vooruit zullen gaan.

Wet toekomst pensioenen gaat in

Eind mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met deze wet. De ingangsdatum is 1 juli 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders hebben ruim 4 jaar de tijd om de pensioenregelingen aan te passen naar de nieuwe wetgeving, tot 1 januari 2028. Overigens heeft de minister al laten weten dat deze datum niet in beton gegoten is. Mocht blijken dat er meer tijd nodig is, dan kan worden besloten om pensioenfondsen meer tijd te geven.

Loondoorbetaling zieke AOW’ers

Vanaf 1 juli 2023 geldt dat zieke AOW-gerechtigde werknemers recht hebben op zes weken loondoorbetaling. Voorheen waren dit dertien weken. Een verkorting dus.

Visie geven op re-integratie

Werkgevers en werknemers moeten vanaf heden bij het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak hun visie geven op het re-integratietraject. De gedachte hierachter is dat dit tot meer betrokkenheid leidt en de kans op succesvolle re-integratie vergroot. Overigens werd tot 1 juli 2023 ook vaak de visie opgenomen in het plan van aanpak, omdat deze vraag al was opgenomen in het format van het UWV. Dit format is niet verplicht, maar wordt in de praktijk door bijna alle werkgevers gebruikt. Feitelijk verandert er dus niet veel, behalve dat het geven van de visie nu verplicht is. Het UWV zal dit ook meenemen bij het beoordelen van het re-integratieverslag.

Vragen over bovenstaande wijzigingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu