Terug naar Kennisbank

Winkel mag op zondag dicht

Gepubliceerd op 2020-07-10

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft een wetswijziging ingediend om te voorkomen dat winkeliers gedwongen worden op zondag open te gaan indien ze daar niet mee ingestemd hebben. Hoe zit dat precies?
Deze wetswijziging zorgt ervoor dat bijvoorbeeld een winkeliersvereniging niet zomaar de openingstijden kan wijzigen, zonder dat de ondernemer daar zelf mee heeft ingestemd. Het voorstel is een reactie op het jarenlang slepende conflict tussen winkeliers en de Vereniging van Eigenaren in winkelcentrum Paddepoel in Groningen. Winkeliers werden daar met boetes gedwongen op zondag open te gaan.
Keijzer: “Ik hecht grote waarde aan een goede balans tussen vrijheid van ondernemerschap én gezamenlijke afspraken gericht op aantrekkelijkheid van een winkelgebied. Met deze wetswijziging kunnen winkeliers straks niet meer gedwongen worden op bepaalde momenten open te zijn, als ze daar zelf niet mee hebben ingestemd. Daarmee garanderen we dat die ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdige wijzigingen van openingstijden.”

Uitdrukkelijke instemming

De wijziging maakt geen inbreuk op contractvrijheid of de vrije keuze van gemeenten voor openingstijden zoals vastgelegd in de Winkeltijdenwet.Wat met deze wijziging wél is vastgelegd, is dat de openingstijden waar de winkelier in het contract mee akkoord is gegaan, vervolgens niet eenzijdig door anderen kunnen worden gewijzigd. In het contract met een winkelier kan bijvoorbeeld staan dat een VvE, een winkeliersvereniging of een coöperatie nieuwe openingstijden kan vaststellen. De winkelier is hier dankzij deze wetswijziging echter alleen aan gebonden, als hij uitdrukkelijk met deze nieuwe openingstijden instemt, ook als de wijziging heeft plaatsgevonden voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel.Daarmee blijft de winkelier zelf verantwoordelijk voor primaire ondernemersbesluiten en worden eenzijdige veranderingen ná het sluiten van een contract voorkomen. Coördinatie en afspraken, bijvoorbeeld tussen winkeliers binnen een winkeliersvereniging, blijven natuurlijk wel mogelijk.

Eerste goede stap

De RMU vindt het belangrijk dat een ondernemer volledige vrijheid heeft om op zondag zijn bedrijf of winkel gesloten te houden. Economische druk van een winkelcentrum of binnenstad mogen daar niet aan af doen. Dit voorstel van Keijzer een eerste goede stap naar die vrijheid. Tegelijk is het bijzonder dat je een handtekening nodig heb om je op deze vrijheid te mogen beroepen. De RMU vindt daarom dat staatssecretaris ook de volgende stap moet zetten waardoor winkeliers altijd op zondag de vrijheid hebben hun winkel gesloten te houden.We hopen ook op een reflectie op de 24-uurseconomie, helemaal in het licht van de huidige coronacrisis. Tijd voor bezinning, reflectie en stilte is nodig. Daar is de zondag de meest uitgelezen dag voor. Daarom verdient de zondag bescherming en erkenning.
Heeft u als ondernemer / winkelier hiermee te maken? Neem gerust contact op bij vragen of voor meer informatie. Wij helpen u graag!

Volg ons op Instagram voor inspiratie tijdens je koffiepauze.

Volg ons: rmu.nu